Skupina za temeljne pravice in pravno državo

This page is also available in

Skupina za temeljne pravice in pravno državo je horizontalni organ EESO z nalogo, da deluje kot forum za evropske organizacije civilne družbe, ki se srečujejo in si izmenjujejo ocene glede stanja na področju temeljnih pravic, demokracije in pravne države v državah članicah.

Pri svojem delu se osredotoča na teme, ne na posamezne države, njen cilj pa je spodbujanje spoštovanja evropskih vrednot, navedenih v členu 2 PEU in Listini o temeljnih pravicah, ter meril pravne države s seznama, ki ga je pripravila Beneška komisija Sveta Evrope. Cilj skupine je obravnavati tako pravice skupin kot posameznikov ter, v skladu s poslanstvom EESO, spremljati tudi ekonomske in socialne pravice. Te pravice so neločljivo povezane z državljanskimi in političnimi pravicami in zahtevajo posebno strateško pozornost.

Skupina je bila ustanovljena januarja 2018.