Skupina za evropski semester

This page is also available in

Skupina za evropski semester (ESG) usklajuje, utrjuje in podpira delo strokovnih skupin in komisije CCMI v EESO, ki se nanaša na evropski semester. Evropski semester je bil zamišljen kot vsakoletno usklajevanje ekonomskih politik, od leta 2018 pa ga spremljajo tudi ukrepi, povezani z evropskim stebrom socialnih pravic. Po gospodarski, socialni in politični krizi v Evropi je postal semester središče razprav o reformah v Evropi. Predsedstvo EESO se zaveda vse večjega pomena semestra, zato je 5. decembra 2017 sklenilo, da usmerjevalni odbor za strategijo Evropa 2020 nadomesti z delovnim telesom, ki bo osredotočeno na evropski semester in bo obravnavalo predloge evropske civilne družbe glede rasti in zaposlovanja.