Začasna študijska skupina za ekonomsko in fiskalno upravljanje euroobmočja (GEA)

This page is also available in

Glede na težke gospodarske razmere v preteklih letih, zaradi katerih se je pojavila potreba po poglobitvi ekonomske in monetarne unije, EESO močno poudarja izboljšanje mehanizmov ekonomskega in političnega upravljanja v euroobmočju in državah članicah, ki se mu želijo pridružiti.

Eden od teh mehanizmov je letno priporočilo Sveta o ekonomski politiki euroobmočja, dokument strateškega pomena v okviru evropskega semestra, ki zagotavlja usmeritve za nacionalne reformne programe držav članic euroobmočja in njihova priporočila za posamezne države. EESO redno pripravlja mnenja s posebno osredotočenostjo na ključne fiskalne, ekonomske, socialne in finančne prednostne naloge euroobmočja kot celote.

Da bi zagotovili nadaljnje delo EESO na tem področju, je bila ustanovljena začasna študijska skupina za ekonomsko in fiskalno upravljanje euroobmočja (GEA). Skupina deluje pod okriljem strokovne skupine ECO in je zadolžena za pripravo mnenj EESO o ekonomski politiki euroobmočja kot odgovor na osnutke priporočil za euroobmočje, ki jih objavi Komisija, ali v njihovem pričakovanju.