Notranja svetovalna skupina EU-Kolumbija, Peru in Ekvador

This page is also available in

V poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskem sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem je predvideno, da vsaka pogodbenica ustanovi novo ali skliče obstoječo notranjo svetovalno skupino ali odbore, pristojne za vprašanja, povezana z delom, okoljem in trajnostnim razvojem, katerih naloga je izražanje mnenj in pripravljanje priporočil o izvajanju omenjenega poglavja. Člani takih notranjih svetovalnih skupin in odborov pripadajo neodvisnim predstavniškim organizacijam civilne družbe, tako da so enakomerno zastopani gospodarski, socialni in okoljski deležniki.

V trgovinskem sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem je predvideno, da bo medvladni pododbor za trgovino in trajnostni razvoj enkrat na leto (razen če se pogodbenice ne dogovorijo drugače) sklical javno sejo z organizacijami civilne družbe in predstavniki širše javnosti, da bi razpravljali o izvajanju poglavja. Udeleženci zastopajo gospodarske, socialne in okoljske deležnike, pogodbenice pa spodbujajo enakomerno zastopanost teh skupin.

Poleg tega so se predstavniki notranje svetovalne skupine EU in nacionalnih mehanizmov andskih držav dogovorili, da bodo vsako leto organizirali skupne seje takoj po javni seji. Te skupne seje so ustrezen okvir za strukturirane, poglobljene razprave o najrazličnejših vidikih, povezanih z izvajanjem poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju. Omogočajo tudi izmenjavo informacij in dobre prakse ter pripravo skupnih priporočil, ki bodo predstavljena pogodbenicam in drugim predstavnikom civilne družbe na javni seji.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Title IX (Article 281) of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement

Colombia Peru Ecuador EU DAG composition