Evropski forum za migracije

EESO je januarja 2015 v sodelovanju z Evropsko komisijo organiziral prvi Evropski forum za migracije. Ta se je razvil iz Evropskega foruma za vključevanje, ki je med letoma 2009 in 2014 potekal enajstkrat.

Evropski forum za migracije je platforma za dialog med civilno družbo in evropskimi institucijami o vprašanjih v zvezi z migracijami, azilom in vključevanjem državljanov tretjih držav. Vsaj enkrat letno se na njem zberejo predstavniki organizacij civilne družbe, lokalnih in regionalnih oblasti, držav članic in institucij EU.

Namen Evropskega foruma za migracije je izboljšati usklajevanje in sodelovanje med ključnimi akterji evropskega upravljanja migracij na več ravneh. Njegov cilj je boljše obveščanje o najnovejšem razvoju politik EU, pa tudi zbiranje informacij o tem, kako se izvajajo na regionalni in lokalni ravni ter na terenu; pomagal naj bi izboljšati razumevanje glavnih izzivov za organizacije civilne družbe in socialne partnerje na tem področju, ter iskati načine, da bi njihovim prizadevanjem za odzivanje na potrebe migrantov zagotovili večjo podporo.

Naloge tajništva Evropskega foruma za migracije opravlja osebje strokovne skupine EESO za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC).