Okolje

Z okoljskimi izzivi se srečujemo povsod. Nujno je treba zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti ter izboljšati kakovost zraka, vode in tal – kar je le nekaj problematičnih področij.

Zmanjševanje števila čebel je med drugimi globalnimi okoljskimi problemi simboličnega pomena. Dobrobit čebel in njihova vloga opraševalk sta izjemnega pomena za biotsko raznovrstnost. Več kot 50 % čebeljih družin se v primerjavi s stanjem izpred komaj nekaj let zmanjšuje. Podatki z drugih področij kažejo še na druge zaskrbljujoče probleme. Nujno je treba ukrepati zaradi slabe kakovosti zraka na mestnih območjih. Raven onesnaženosti, ki presega vrednosti iz smernic SZO, bi lahko imela posledice za več kot polovico mestnega prebivalstva. V EU to lahko pomeni več sto tisoč prezgodnjih smrti.

Stanje ni nič boljše na morju ali na kopnem. Eden od primerov velikega vpliva na okolje je vsesplošna uporaba plastičnih nakupovalnih vrečk za enkratno uporabo. Po svetu se vsako leto porabi na milijarde teh plastičnih vrečk, ki so povprečno v uporabi zgolj za nekaj minut, nato pa tisočletja ostajajo na smetiščih ali v oceanih.

EESO si prizadeva za spodbujanje učinkovite in napredne okoljske politike EU ter rešitve, ki bi prispevale k boljšemu varstvu okolja in učinkovitejši rabi naravnih virov.

Poleg političnega svetovanja je EESO sprejel tudi praktičen pristop k ohranjanju lokalne biotske raznovrstnosti z izvajanjem praktičnih projektov manjšega obsega, kot je uvedba „zelenih streh“ ali postavitev čebelnjakov na streho svoje stavbe.