Podjetja

Podjetništvo v vseh oblikah je bistveno za zagotavljanje gospodarske rasti, inovacij, delovnih mest in socialne vključenosti.

Ključno vlogo v evropskem gospodarstvu imajo zlasti mala in srednja podjetja. Zaradi tega EESO že od nekdaj izpostavlja njihov pomen in potrebo po spodbujanju njihovega razvoja. V zadnjih letih je postal eden ključnih akterjev na ravni EU pri spodbujanju socialnega podjetništva in socialne ekonomije. Prednostno pozornost namenja tudi novim gospodarskim modelom, pri čemer so bile na tem področju sprožene številne pobude.