Energija

V preteklosti je Evropa velik del energije proizvajala iz pogosto dragih in onesnažujočih virov, ki so bili mnogokrat uvoženi iz tretjih držav. Ta model pa ni več vzdržljiv. Podnebne spremembe družbo silijo v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, medtem ko ostaja evropska energetska varnost še naprej ogrožena.

Kakšni so cilji EESO v zvezi z energetsko politiko?

  • Odkrito obravnavati socialna vprašanja, povezana s spremembami pri proizvodnji in rabi energetskih virov;
  • omogočiti industriji, da izkoristi tehnološke in gospodarske priložnosti prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, ob hkratnem upoštevanju njenih skrbi zaradi zvišanja stroškov energije, izkrivljanja trga in zanesljive oskrbe z energijo;
  • varovati interese potrošnikov pri vprašanjih dostopa do energije, cen in izbire, in sicer zlasti ranljivih skupin, ki jim grozi energetska revščina; hkrati jim je treba omogočiti, da postanejo aktivni udeleženci na trgu;
  • zagotoviti, da bodo državljani sodelovali pri oblikovanju energetske politike EU.

Kako si Odbor prizadeva za dosego teh ciljev?

EESO obravnava energetsko politiko EU, zlasti „energetsko unijo“ Evropske komisije, v svojih mnenjih ter v okviru dogodkov in evropskega energetskega dialoga.

  • Od uvedbe energetske unije 2015 je pripravil številna mnenja, zlasti kot odziv na večje svežnje, kot je bil sveženj Čista energija za vse Evropejce.
  • Spodbuja evropski energetski dialog, v katerem sodelujejo strokovnjaki, zainteresirane strani in snovalci politike iz vse Evrope. Dialog med drugim vključuje letno posvetovanje o poročilu o stanju energetske unije, katerega namen je posredovati zamisli in vprašanja, ki jih evropski državljani in organizirana civilna družba zastavljajo snovalcem politike EU.
  • Člani EESO organizirajo javne predstavitve in konference ter dejavno sodelujejo pri zunanjih dogodkih, kot so letni forum o energetski infrastrukturi, evropski forum za jedrsko energijo in forum državljanov za energijo.