Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Pogosto slišimo o nujnosti ukrepanja na področju podnebja in katastrofalnih kratkoročnih in dolgoročnih posledicah podnebnih sprememb. Običajno pa se to zdi kot nerešljiva uganka.
 

Vaša vloga bo predstavljati vplivno skupino deležnikov na konferenci o podnebnih spremembah in sodelovati z drugimi skupinami pri oblikovanju načrta za omejitev segrevanja planeta na varno raven krepko pod 2 °C.

Skupine predstavljajo resnične sektorje in panoge, katerih dejavnosti in zagovorništvo vplivajo na segrevanje planeta:

  1. Čista tehnologija
  2. Konvencionalna energija
  3. Skupine civilne družbe, žensk in mladih, ki so v tej igri zajete v poimenovanju Sokoli za podnebno pravičnost
  4. Zemljišča, kmetijstvo in gozdarstvo
  5. Industrija in trgovina
  6. Svetovne vlade (razvite države, države v vzponu, države v razvoju)

           6A. Razvite države

           6B. Države v razvoju

           6C. Države, ki se hitro vzpenjajo

Downloads

Start guide

Skupina 1: Čista tehnologija

2. skupina: Oskrba s konvencionalno energijo

3.skupina: Sokoli za podnebno pravičnost

4.skupina: Zemljišča, kmetijstvo in gozdarstvo

5.skupina: Industrija in trgovina

6a.skupina: Razvite države

6b.skupina: Države v razvoju

6c.skupina: Države, ki se hitro vzpenjajo