Najpogostejša vprašanja in odgovori

This page is also available in

Prijava in izbor

Rad bi se prijavil na ta dogodek. Kaj moram storiti?

Šole oziroma učitelji morajo izpolniti obrazec za prijavo. To pomeni, da lahko prijavo v imenu šole vložita le ravnatelj šole ali učitelj, ki želi sodelovati. Rok za prijavo bo objavljen na spletišču YEYS.

Ali lahko dijaki šolo sami prijavijo?

Dijaki šole ne morejo sami prijaviti niti se ne morejo prijaviti posamično.

Koliko šol bo sodelovalo in kako bodo izbrane?

Sodelujoče šole bodo izžrebane med vsemi šolami, ki se bodo do roka prijavile na spletišču. Iz vsake države se bo dogodka v Bruslju lahko udeležila samo ena šola. Izbrano šolo bo obiskal član EESO. Sodelujoče šole bodo o tem posebej obveščene in bodo morale predložiti imena spremljajočega učitelja in treh dijakov, ki bodo prišli na dogodek v Bruselj.

Kakšno znanje jezikov morajo imeti dijaki, da bodo lahko sodelovali v delavnicah?

Ravni znanja jezika ni treba dokazovati s posebnim spričevalom ali diplomo. Zahteva pa se, da se znajo izbrani dijaki in njihov učitelj izražati v angleščini, da bi med dogodkom lažje komunicirali in sodelovali v razpravi.

Kako naj šole izberejo dijake, ki bodo prišli v Bruselj?

Vsaka šola sama določi merila za izbor, ki pa morajo biti jasna, poštena in nediskriminatorna. Zaradi enake zastopanosti spolov izbrani dijaki ne morejo biti vsi istega spola (razen v primeru dekliških ali fantovskih šol). Prostori EESO so popolnoma dostopni invalidnim osebam.

Kako naj stopim v stik z organizatorji dogodka? Kako bom obveščen, če bo izbrana moja šola?

Organizatorjem lahko pošljete elektronsko pošto na naslov youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Organizatorji bodo šole obveščali po elektronski pošti. Zato se prepričajte, da je elektronski naslov, ki ste ga vnesli na obrazec za prijavo, veljaven, in redno spremljajte svojo elektronsko pošto.

Ali se lahko moja šola prijavi več kot enkrat?

Če vaša šola letos ne bo izbrana, se lahko prijavite naslednje leto. Če bo vaša šola izbrana za sodelovanje, se ne boste mogli znova prijaviti že naslednje leto, pozneje pa bo to ponovno možno.

Profil kandidatov

Koliko morajo biti stari dijaki, ki se želijo udeležiti dogodka Vaša Evropa, vaš glas (YEYS)? Ali so lahko starejši od 18 let, ko dogodek poteka?

Kandidati so lahko dijaki, ki so ob prijavi stari od 16 do 18 let.

Ali lahko sodelujejo dijaki zadnjega letnika srednje šole?

Običajno predlagamo, da se dogodka Vaša Evropa, vaš glas! udeležijo dijaki predzadnjega letnika srednje šole, ker so dijaki zadnjega letnika zaposleni z izpiti. Ker pa je to odvisno od šolskega sistema posamezne države, bomo v posebnih primerih upoštevali tudi prijave dijakov, ki niso v predzadnjem letniku srednje šole.

Priprave na dogodek

Kako naj se dijaki in učitelji pripravijo na dogodek?

Vsako izbrano šolo bo obiskal član EESO, ki bo pojasnil vlogo EESO kot posvetovalnega organa različnih institucij EU in njegovo sodelovanje v postopku odločanja. Pojasnil bo tudi strukturo dogodka in kaj se pričakuje od šolske delegacije. Potne stroške člana EESO bo kril EESO.

Poleg tega bodo dokumenti, potrebni za pripravo na dogodek, pravočasno poslani po elektronski pošti, vključno z delovnim dokumentom, ki bo dijakom v pomoč pri pripravi na razprave v Bruslju.

Dogodek

Kako dolgo bo trajal dogodek?

Dogodek bo trajal dan in pol. Šolske delegacije naj bi v Bruselj prispele najpozneje v četrtek dopoldne in odpotovale ne prej kot v soboto.

Kdo bo kril potne in nastanitvene stroške?

Za nastanitev dijakov in njihovih učiteljev v Bruslju bo poskrbel EESO in kril stroške dveh nočitev. Prav tako bo kril stroške letalske ali železniške vozovnice v mednarodnem prometu med njihovo državo in Brusljem (vključno z morebitnimi prestopanji) ter stroške prevoza med bruseljskim letališčem ali železniško postajo in hotelom in obratno.

V času dogodka bosta kosilo in večerja na voljo v prostorih EESO.

Ali lahko šole izbirajo hotele v Bruslju?

Ne, EESO bo kontaktiral izbrane šole in jim predlagal pot in nastanitev.

Ali lahko šole same kupijo svoje vozovnice in dobijo stroške povrnjene?

Ne, vozovnice bo zagotovila potovalna agencija EESO po načrtu potovanja, ki bo dogovorjen s šolami. Pod nobenim pogojem ne smejo šole same kupiti vozovnic.

Ali nam bo EESO organiziral in plačal tudi prevoz od doma do letališča ali železniške postaje in nazaj domov?

Ne, EESO ne bo ne organiziral ne plačal ali povrnil stroškov prevoza do letališča ali železniške postaje ali obratno v vaši državi. EESO bo plačal samo vozovnico v mednarodnem prometu do Bruslja in nazaj (vključno z morebitnimi prestopanji).

Ali bo EESO kril stroške nove vozovnice in dodatne hotelske stroške, če zamudim letalo oziroma vlak?

Če zamudite letalo ali vlak, pa ne gre za višjo silo, EESO ne bo odobril povračila stroškov in/ali nadomestila in ne bo kril stroškov nakupa novih vozovnic ali preusmeritve obstoječih vozovnic niti dodatnih stroškov nastanitve ali bivanja. Vaša dolžnost je, da prispete na letališče oziroma postajo pravočasno, tj. precej pred predvidenim časom odhoda. Lahko bi razmislili tudi o sklenitvi potovalnega zavarovanja.

Kakšne so naloge spremljajočega učitelja?

Spremljajoči učitelj bo zadolžen za stike med EESO in sodelujočimi dijaki. Poskrbel bo, da bodo imeli vsi sodelujoči potrebne informacije in dokumentacijo, odgovoren pa bo tudi za pripravo na razprave. Če bi učitelj zbolel ali se iz kateregakoli drugega razloga ne bi mogel udeležiti dogodka, ga mora zamenjati drug učitelj.

Kakšne naloge ima spremljajoči učitelj v Bruslju?

Spremljajoči učitelj ima ključno vlogo, saj je v celoti odgovoren za dijake med njihovim potovanjem v Bruselj in nazaj ter med njihovim bivanjem v Bruslju. Pri delih programa, kjer prisotnost učiteljev ni nujna, bo EESO zanje pripravil ločene dejavnosti (kulturne obiske, obiske drugih institucij ipd.). Pomembno je, da se učitelj zna izražati v angleščini.

Ali lahko šola izbere več kot enega učitelja?

V skladu s pravili projekta tri dijake spremlja en učitelj. Zato bo EESO plačal pot in namestitev samo trem dijakom in enemu učitelju iz vsake sodelujoče države.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs