EESO praznuje 25-letnico Sporazuma o EGP

25-letnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki je stopil v veljavo leta 1994, je bila glavna tema zasedanja posvetovalnega odbora EGP 23. in 24. maja.
Odbor, ki zastopa delodajalce, delojemalce in druge akterje civilne družbe iz držav članic EGP, vztraja pri pomenu dokončanja notranjega trga in obravnavanja njegove socialne razsežnosti, ki morata biti v naslednjih letih med glavnimi prioritetami.

Predsednica strokovne skupine EESO za zunanje odnose Dilyana Slavova je na posebnem zasedanju ob praznovanju 25-letnice Sporazum o EGP opisala kot „zgodbo o uspehu: ne gre toliko za trgovinski sporazum kot za primer sodelovanja med državami, ki imajo iste vrednote“. Generalni sekretar Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) Henri Gétaz je poudaril trdoživost sporazuma: „Doživeli smo finančno krizo in štiri revizije pogodb EU, EGP pa še vedno obstaja in deluje: za takšno raven sodelovanja je potrebnega veliko dela in političnih prizadevanj.“ (dgf)