Dilyana Slavova na srečanju zunanjih ministrov držav vzhodnega partnerstva predstavila stališča EESO

Dilyana Slavova, predsednica strokovne skupine EESO za zunanje odnose, se je udeležila srečanja zunanjih ministrov držav vzhodnega partnerstva, ki ga je 13. maja gostil Svet EU, da bi obeležil deseto obletnico vzhodnega partnerstva.

Dilyana Slavova je dejala, da države vzhodnega partnerstva (Ukrajina, Gruzija, Moldavija, Armenija, Azerbajdžan in Belorusija) v zunanjih odnosih EESO že od nekdaj zavzemajo pomembno mesto in da so se stiki z organizacijami civilne družbe iz teh držav povečali in okrepili.

Omenila je tudi, da skupni mehanizmi za spremljanje, ki so vzpostavljeni v teh državah, že prinašajo sadove, še vedno pa vzbujata skrb omejevanje delovanja civilne družbe in svobode govora ter vse manjše spoštovanje načela pravne države. (dgf)