Dostojanstveno staranje – človekova pravica, a tudi priložnost za gospodarski napredek

EESO meni, da bi moralo dostojanstveno staranje biti temeljna pravica. Evropejci živimo dlje in to je dobra novica. S staranjem pa se pojavljajo novi socialni, gospodarski in zdravstveni izzivi, ki vplivajo tako na starejše kot na njihove družine in družbo. Po mnenju EESO se je to vprašanje predolgo zanemarjalo in vse večje potrebe starejših niso bile predvidene. EESO v mnenju, sprejetem 15. maja, poudarja ogromen potencial starejših za nova delovna mesta in tehnološki napredek.

Med poklici, pri katerih bo v prihodnosti največ novih delovnih mest, so pomočniki na domu, osebni negovalci, negovalci in medicinske sestre. Njihovo znanje in izobrazba sta neločljivo povezana z dobrim počutjem starejših.

„Predlagamo oblikovanje programa minimalnega usposabljanja/izobraževanja medicinskih sester v gerontologiji, oskrbovalcev in negovalcev, ki ne bi bilo zgolj tehnično, temveč bi zajemalo tudi družbene in človeške vidike, da bi omogočili in okrepili mobilnost delavcev in storitev za starejše,“ je dejal Marian Krzaklewski, poročevalec za to mnenje EESO. Usposabljanje bi bilo treba olajšati z uporabo orodij IKT. EESO priporoča tudi vzpostavitev skupnega okvira EU, ki bi vključeval najboljše dele obstoječih programov usposabljanja.

Starejši želijo čim dlje živeti v domačem okolju. Za EESO je bistveno, da se njihove želje upoštevajo, v dialogu z njihovimi družinami in sorodniki. „Izbira pa ne more več biti samo med negovalcem, ki živi pri tebi doma, in domovi za starejše,“ je poudaril soporočevalec Jean-Pierre Haber. „Alternativni objekti že obstajajo in tisti, ki se še bodo zgradili, morajo biti namenjeni lažjemu samostojnemu življenju. Načrtovani morajo biti tako, da ustrezajo profilom ljudi in njihovim morebitnim zdravstvenim težavam.“

EESO se zavzema tudi za večjo uporabo inovacij s področja digitalne tehnologije, tj. telemedicino, senzorje, elektronske zdravstvene kartice in zdravstvene zapise ter tehnologijo za avtomatizacijo doma, ki ne bodo samo povečali samostojnost starejših, ampak bo z njimi nega tudi bolj učinkovita in varna. (sma)