„Mreža mrež“ evropskega krožnega gospodarstva o izzivu prehoda na krožno gospodarstvo

Drugi dan konference deležnikov krožnega gospodarstva, ki jo je 7. marca 2019 gostil Evropski ekonomsko-socialni odbor, je več kot 350 deležnikov krožnega gospodarstva iz vse Evrope predstavilo svoje zgodbe o uspehu in izzive, s katerimi se srečujejo.

Član EESO Cillian Lohan je pozval udeležence, naj razmislijo o vprašanju, ki je ključno za razvoj krožnega gospodarstva: Kdo bo vodil spremembe? Bodo to potrošniki, podjetja ali oblikovalci politik: kdo naj bo prvi?

„Mnenja sem, da za začetek sprememb ne morejo biti odgovorni potrošniki,“ je dejal Lohan in poudaril: „Šele s spremembo poslovnih praks, skupaj s spremembo politike in njene infrastrukture, bo dejansko nastalo okolje, ki bo potrošnikom nudilo cenovno dosegljive in dostopne možnosti, da bodo lahko sprejemali trajnostne odločitve v skladu s krožnim gospodarstvom.“

Ladeja Godina Košir, predsednica evropske platforme deležnikov za krožno gospodarstvo, je udeležence pozvala, naj se pri reševanju težav, ki jih morda imajo s svojim projektom krožnega gospodarstva, čim bolj oprejo na podporo mreže v okviru platforme. Njeno sporočilo je bilo jasno: „Radi bi bili mreža mrež za vse.“

Joanna Drake, namestnica generalnega direktorja GD za okolje, je poudarila ključni pomen sodelovanja deležnikov v pobudah Evropske komisije za krožno gospodarstvo. „Za njihovo uspešnost je pomembno tudi osredotočanje na pristop od spodaj navzgor, ki temelji na podpori in povezovanju z deležniki prek sodelovanja, platform, izmenjav dobrih praks in prostovoljnih pristopov podjetij,“ je dejala.

Razprave so potekale na osmih interaktivnih delavnicah, posvečenih naslednjim temam:

  • Popis strategij krožnega gospodarstva v Evropi
  • Ugotovitve potrošnikov glede krožnega gospodarstva
  • Socialna razsežnost krožnega gospodarstva
  • Krožna mesta za blažitev podnebnih sprememb
  • Krožna javna naročila
  • Orodja za merjenje prehoda na krožno gospodarstvo
  • Ustvarjalne inovacije za krožno gospodarstvo
  • Bio-krožne vasi za razvoj podeželja

Dan se je sklenil z otvoritvijo razstave Kindred Spirits (Sorodne duše).

Udeležencem je bil v navdih tudi neobičajen govor, ki ga je o predlogih za nadaljnje korake v krožnem gospodarstvu imela Rieta Aliredjo, predsednica fundacije Stars-are-circular (Zvezde so krožne). Njeno sporočilo? Bodite radovedni, ozaveščeni, darežljivi in igrivi!

Poročila z ugotovitvami vseh delavnic so na voljo na tej povezavi. (dm)