Skupina Raznolikost Evrope bo obravnavala vlogo civilne družbe pri podpiranju skupnih vrednot Evrope

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope v EESO bo imela 7. maja izredno sejo v Bukarešti. Konferenca na visoki ravni bo potekala v atriju Narodne knjižnice na temo Evropa skupnih vrednot in civilna družba.

Na konferenci bodo tako samo dva dni pred evropskim vrhom v Sibiuu obravnavane tri glavne teme z vidika evropske civilne družbe:

  • zagotavljanje evropskih vrednot in temeljnih pravic;
  • spreminjajoča se vloga evropske civilne družbe;
  • prihodnost EU.

Pričakuje se okoli 140 udeležencev. Med njimi bodo člani EESO iz vseh držav članic EU, predstavniki romunskih organizacij civilne družbe, predstavniki akademskih krogov in predstavniki romunskega predsedstva Sveta EU.

Romunsko predsedstvo Sveta EU je „Evropo skupnih vrednot“ uvrstilo med svoje glavne naloge. Skupina Raznolikost Evrope v celoti podpira ta cilj, saj dopolnjuje vse, kar sta naša skupina in EESO nasploh na to temo že ukrenila.

Razprave o tem, kako zaščititi demokracijo in njene vrednote, kako komunicirati in pojasniti koristi od članstva v EU ter kako bi lahko civilna družba oblikovala jutrišnjo Evropo, so v ospredju našega dela. (ih)