Več milijonov invalidov ne bo moglo oddati svojega glasu na evropskih volitvah

Približno 800 000 državljanov EU z duševnimi boleznimi ali motnjami v duševnem razvoju na volitvah ne bo moglo glasovati zaradi nacionalnih predpisov, ki veljajo v 16 državah članicah. Poleg tega se več milijonov volivcev ne bo udeležilo volitev zaradi tehničnih ovir na voliščih, kjer niso upoštevane potrebe, ki izhajajo iz različnih vrst invalidnosti, je v poročilu ugotovil EESO.

Informativno poročilo EESO z naslovom Pravica invalidov do udeležbe na volitvah v Evropski parlament, ki je bilo objavljeno marca, je razkrilo, da kljub številnim pravno zavezujočim dokumentom, ki varujejo pravice teh oseb v EU, doslej še niti ena država članica ni poskrbela, da bi bile volitve dostopne vsem.

„To poročilo kaže temno stran Evrope oziroma stvarnost, ki je močno oddaljena od naših pričakovanj,“ je dejal avtor poročila Krzysztof Pater, ki je poročilo napisal na podlagi anket, izvedenih v dveh letih v vseh državah članicah EU razen Združenega kraljestva.

V devetih državah osebe z duševno boleznijo samodejno izgubijo volilno pravico, če jim je dodeljen skrbnik. Sedem nacionalnih zakonodaj predpisuje, da o tem, ali je nekdo sposoben glasovati, za vsak primer posebej odloči sodišče ali zdravniški odbor.

V kar 18 državah članicah slepi volivci nimajo možnosti za samostojno glasovanje. V osmih državah pa glasovnice ne bo mogel oddati nihče, ki je fizično nezmožen priti na volišče.

Iz poročila pa vendarle izhaja nekaj upanja, saj je v njem navedenih 200 primerov dobre prakse in pozitivnih rešitev iz vseh držav članic EU. (ll)