Evropska unija mora opredeliti jasno strategijo za povezljivost med EU in Azijo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o skupnem sporočilu Komisije in visokega predstavnika EU z naslovom Povezovanje Evrope in Azije – gradniki strategije EU, objavljenem septembra 2018. EESO meni, da je bila s tem sporočilom zamujena pomembna priložnost in da ima sporočilo precej velikih strateških pomanjkljivosti, da je bilo zastavljeno premalo ambiciozno in da v njem ni nobene prave vizije razvoja odnosov in povezljivosti EU z Azijo.  

EESO meni, da ključne gospodarske in geopolitične razmere niso bile upoštevane in da ni bila jasno prepoznana velika raznolikost ali kompleksnost Azije. Z veliko zaskrbljenostjo opozarja na najmanj 17 področij, kjer so le obrobno, če sploh, obravnavane nedavne in zelo pomembne spremembe, ki vplivajo tako na EU kot na Azijo.

Ena od pomanjkljivosti, ki so navedene v mnenju, je ta, da ni omembe kitajske pobude En pas, ena pot (Belt and Road Initiative). Gre za razvojno strategijo, ki jo je sprejela kitajska vlada in ki jasno kaže na željo Kitajske, da bi imela večjo vlogo na globalni ravni in da bi razširila svoj vpliv. Po mnenju EESO je izredno pomembno, da se EU uradno odzove na to pobudo.

EESO obžaluje, da v sporočilu ni omenjen civilnodružbeni dialog, ki poteka med EU in Azijo, zlasti ne osrednji organi civilne družbe za spremljanje, ki so bili vzpostavljeni v okviru teh pomembnih trgovinskih sporazumov. Kot je dejal poročevalec za mnenje Jonathan Peel, univerzalne rešitve ni, prav tako položaja v EU ni mogoče enostavno preslikati na Azijo. Poročevalec tudi pravi, da „mora EU storiti več, da bi pritegnila ljudi iz Azije“, in da je v sporočilu povedanega zelo malo o človekovih pravicah, pravni državi, dobrem upravljanju in demokratizaciji. (dgf)