Evropski delodajalci pozivajo k odprti, združeni in močni EU

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Slaba dva meseca pred evropskimi volitvami skupina delodajalcev poziva k odprti, združeni in močni EU. Predstavniki podjetij so se zavezali, da si bodo prizadevali za močno in uspešno EU. Moč EU je prav v njeni privlačnosti. Da bi še naprej živeli „po evropsko“, potrebujemo konkurenčno poslovno okolje. To je le nekaj glavnih sporočil iz politične izjave, ki jo je nedavno sprejela skupina delodajalcev.

Predsednik skupine delodajalcev Jacek Krawczyk je predal izjavo podpredsedniku Evropske komisije Jyrkiju Katainenu. „Z izjavo smo želeli pokazati, da smo delodajalci naklonjeni EU. Koristi, ki jih prinaša EU, so očitne za vse, ki poslujejo, vendar v vsakdanjem življenju nanje pogosto pozabimo. Delodajalci se zavzemamo, da bi se to spremenilo,“ je dejal predsednik Krawczyk.

Skupina delodajalcev v izjavi poziva k odprtemu gospodarstvu z odprtimi trgi in pošteno konkurenco. Odprto gospodarstvo mora spremljati tudi odprta družba, ki temelji na dialogu in dobrem upravljanju. Evropa potrebuje politiko, ki spodbuja ustvarjalnost, inovacije in podjetniški duh.

Delodajalci so prepričani, da odprtost povečuje stabilnost in varnost tako v gospodarstvu kot družbi. Odprto gospodarstvo in družba koristita vsem. To je korak naprej k ustvarjanju novega zaupanja v EU.

Izjava je na voljo v 23 uradnih jezikih EU na povezavi bit.ly/2X6Swgu. (lj)