Skupina delojemalcev: kako se boriti proti socialnemu dampingu in hkrati čim bolj izkoristiti mobilnost

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Skupino delojemalcev v EESO je obiskal profesor Roberto Pedersini z univerze v Milanu, ki je predstavil svojo študijo o tem, kako zasnovati Evropski organ za delo, da bo omogočal učinkovitejši boj proti socialnemu in plačnemu dampingu. Predsednik skupine delojemalcev Oliver Röpke je opozoril na pomembno vlogo socialnih partnerjev, zlasti sindikatov, pri zagotavljanju izvajanja delovne zakonodaje.

Število ljudi, ki živijo in delajo v državi članici, ki ni njihova matična država članica, se je v zadnjem desetletju podvojilo in je leta 2017 znašalo 17 milijonov. Komisija je naznanila, da bo v okviru evropskega stebra socialnih pravic ustanovila Evropski organ za delo, ki bo začel delovati leta 2019. Po besedah profesorja Pedersinija je „namen tega organa zmanjšati goljufije pri zaposlovanju delavcev, hkrati pa v celoti izkoristiti prednosti, ki jih prinaša mobilnost delovne sile“. Evropski organ za delo bo imel predvsem spodbujevalno vlogo in bo podpiral nacionalne organe za delo pri čezmejnih preiskavah in sodelovanju.

Carlos Trindade, član skupine delojemalcev v EESO in poročevalec za mnenje EESO o Evropskem organu za delo, je citiral predsednika Junckerja: „Zdi se nesmiselno, da imamo bančni organ, ki nadzoruje standarde bančništva, nimamo pa skupnega organa za delo za naš enotni trg“. Opozoril je tudi na porast ksenofobije in nacionalizma, ki je posledica večletnega socialnega dampinga in neenakosti, ter pozval k večji vlogi socialnih partnerjev pri upravljanju Evropskega organa za delo. (jh)