Kohezijska politika mora biti sestavni del nove strategije EU

Za prihodnost Evropske unije je nujna nova, ambiciozna in jasna strategija, ki bo v skladu z agendo OZN za obdobje do leta 2030, cilji trajnostnega razvoja in drugimi mednarodnimi zavezami. Njen sestavni del mora biti tudi kohezijska politika. V novi strategiji bi bilo treba med drugim predstaviti, kakšna naj bi bila kohezijska politika v prihodnosti. Nove določbe o kohezijski politiki v obdobju po letu 2020 morajo zagotavljati zadostna sredstva ter njeno večjo učinkovitost in prepoznavnost, poziva EESO v raziskovalnem mnenju o prihodnji kohezijski politiki.

EESO v svojem mnenju poudarja, da nekateri sedanji izzivi ne smejo pasti v pozabo, obenem pa opozarja, da je treba oblikovati kohezijsko politiko za obdobje 2021–2027. Politika, ki bo primerna za prihodnost, bi morala upoštevati vse regije in imeti na voljo potrebna orodja za soočanje s prihodnjimi izzivi, kot so sprejemanje novih tehnologij, doseganje visoke ravni konkurenčnosti in upravljanje prehoda k trajnostnemu razvoju ob hkratnem ustvarjanju kakovostnih delovnih mest.

Za EESO je zmanjšanje proračuna, kot ga predlaga Komisija, nesprejemljivo, saj je kohezijska politika eden od temeljev za približevanje EU državljanom in za zmanjšanje razlik med regijami EU ter neenakosti v družbi. Glede na to in ob novih izzivih, ki se pojavljajo, bi moral proračun ostati vsaj na dosedanji ravni.

V mnenju je poudarjeno tudi, da je treba učinkoviteje obveščati o učinku kohezijske politike. Znatno je treba povečati obveznost obveščanja javnosti o projektih, ki jih financira EU, da bi dodana vrednost povezovanja EU na splošno in posebej kohezijske politike postala bolj prepoznavna za državljane.

Po mnenju EESO lahko k učinkovitejši politiki prispevajo močan teritorialni pristop, večja skladnost in kontinuiteta med strategijami EU in nacionalnimi strategijami, večja poenostavitev in vključevanje civilne družbe. (jk)

 Na sliki: Lubaczow (Poljska), pogled na glavni trg z mestno hišo, ki je bila pred kratkim prenovljena s sredstvi EU