EU bi morala okrepiti mednarodno vlogo enotne valute

Med predpogoji za popoln razvoj potenciala eura kot mednarodne valute so trdna makro-ekonomska politika v EU, poglobitev evropske monetarne unije ter dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov. Predvsem pa je potrebno vzajemno zaupanje in skupna vizija držav članic o prihodnosti gospodarstva EU. To so bili glavni zaključki predstavitve z naslovom Krepitev mednarodne vloge eura, ki jo je nedavno organiziral EESO.

Močnejši euro bi prinesel nižje transakcijske stroške in manjša tveganja za evropsko industrijo in potrošnike. Evropa bi povečala svoj vpliv v svetu in okrepila svojo suverenost. Po mnenju govornikov na predstavitvi je še dodatni razlog za nadaljnjo krepitev mednarodne vloge eura dejstvo, da je sedanja vodilna svetovna valuta – ameriški dolar – v zadnjih letih postala bolj politizirana. V takšnih razmerah ima euro možnosti, da prispeva k izgradnji večpolarnega in odpornejšega mednarodnega finančnega sistema.

Govorniki so na splošno pozdravili pobudo Komisije za okrepitev eura, vendar so bili kritični glede njenega morebitnega obsega. Ameriški dolar bi ohranil močan položaj na trgih zaradi tržnega obsega in likvidnosti. Na ravni EU bi imela unija kapitalskih trgov možnost razviti in povezati trg, kar bi bilo pomembno za mednarodno vlogo eura.

Med drugimi bistvenimi pogoji za močno evropsko valuto so govorniki navedli ekonomsko konvergenco navzgor, povečano socialno kohezijo, bolj dejavno evropsko diplomacijo na mednarodnem prizorišču in skupno evropsko vizijo glede določenih strateških vprašanj ter tudi učinkovit odgovor evropskega finančnega sistema na industrijske in podnebne spremembe.

Predstavitev je dragoceno prispevala k pripravi mnenja EESO v zvezi s sporočilom Evropske komisije z naslovom Krepitev mednarodne vloge eura. (jk)