„Še vedno moramo storiti veliko za to, da bodo invalidi v Evropi lahko glasovali na volitvah”

EESO info se je pogovarjal s članom EESO Krzysztofom Paterjem o njegovem poročilu o pravici invalidov do udeležbe na volitvah v Evropski parlament

EESO info: Kaj vas je spodbudilo k pripravi poročila?

Krzysztof Pater: Institucije Evropske unije v svojih programskih dokumentih, političnih izjavah ali zakonodajnih pobudah pogosto izražajo zaskrbljenost glede temeljnih pravic raznih družbenih skupin v EU. Po našem mnenju so lahko pravne rešitve, ki so že na voljo v EU, zgled za države v drugih delih sveta. Mnogi politiki se zato nagibajo k samovšečnosti in menijo, da je naša demokracija skoraj idealna.

S takšnim pristopom se ne strinjam. Po mojem mnenju je treba na tem področju še zelo veliko storiti. Ena od prvih nalog mora biti, da se invalidom zagotovita resnična in aktivna volilna pravica ter možnost, da glasujejo. Prepričan sem, da družba, ki sprejema stanje, v katerem so invalidi zaradi veljavnih predpisov prikrajšani za pravico do glasovanja, nikoli ne bo pripravljena popolnoma sprejeti pravic drugih diskriminiranih skupin. Med pripravo poročila sem želel predvsem opozoriti na ovire pri uveljavljanju pravice do glasovanja, ki so velike. Hkrati pa sem želel predstaviti tudi pozitivne primere iz nekaterih držav, ki ponazarjajo njihov pristop k pravici invalidov do udeležbe na volitvah.

Kaj ste želeli doseči s poročilom? Ste že prejeli kakršne koli odzive nanj?

Poročilo prikazuje žalostno realnost in je potrdilo tisto, kar je nekaterim ljudem znano že dolgo. Toda hkrati opisuje tudi veliko pozitivnih primerov. Za organizacije, ki se v državah članicah ukvarjajo s pravicami invalidov ali človekovimi pravicami na splošno, je edinstveni priročnik, ki nakazuje možen razvoj v posameznih državah članicah. Primer rušenja ovir je odločitev nemškega ustavnega sodišča, ki je bila sprejeta mesec dni po objavi poročila EESO in invalidom omogoča udeležbo na volitvah v Evropski parlament leta 2019.

Poročilo EESO je bilo poslano mnogim institucijam, odgovornim za izvedbo volitev v državah članicah, in jim bo omogočilo primerjati prilagojene ureditve za invalide z rešitvami v drugih državah, da bodo lahko sprejele nujne zakonodajne pobude.

Torej se bo lahko naslednjih volitev v Evropski parlament leta 2024 udeležila večina invalidov, ki ima volilno pravico?

Obstajata dva načina za spremembo sedanjega stanja. Prvi je, da se spremenijo pravila, ki urejajo volitve v Evropski parlament. Če lahko EU zahteva, da imajo državljani, ki živijo v drugi državi članici, pravico do glasovanja na volitvah v Evropski parlament, je mogoče tudi sprejeti predpise, v skladu s katerimi mora biti vsem invalidnim državljanom od volitev leta 2024 dalje zagotovljena pravica do glasovanja. Če bodo takšni predpisi sprejeti, potem lahko pričakujemo podobne spremembe tudi pri nacionalnih ali lokalnih volitvah, ki jih uvedejo države članice same. Drugi, počasnejši način za spremembo sedanjih razmer so zakonodajne spremembe na ravni držav članic. Tudi z njimi je mogoče bistveno izboljšati uveljavljanje pravice invalidov do glasovanja na prihodnjih volitvah v Evropski parlament.