„Vaša Evropa, vaš glas“! praznuje 10 let: glasujte za prihodnost!

This page is also available in

Spoštovani,

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) najavlja deseti dogodek „Vaša Evropa, vaš glas!“, ki bo potekal od 21. do 22. marca 2019 v Bruslju.

V okviru dogodka „Vaša Evropa, vaš glas!“ (YEYS) bo 33 šol (iz 28 držav članic in petih držav kandidatk za vstop v EU) povabljenih v Bruselj na razpravo o aktualni temi, ki zanima mlade.

Naslov tokratnega dogodka bo „Vaša Evropa, vaš glas“! praznuje 10 let: glasujte za prihodnost! zaradi povezave z volitvami v Evropski parlament leta 2019. Dijake bomo povabili, da povedo svoje mnenje o določenih vprašanjih, kot so:

  • Kakšna bi morala biti vloga mladih državljanov pri izgradnji Evrope in kako bi lahko pri tej sodelovali v še večji meri?
  • Kako naj Evropa poskrbi, da se bo volitev udeležilo še več mladih in kakšne bi lahko bile posledice njihovega glasovanja?
  • Kako okrepiti demokracijo v Evropi in izboljšati obveščanje o politikah EU, da bi se borili proti lažnim novicam?
  • Kako lahko mladi pripomorejo, da bi Evropa postala bolj demokratična in participativna?

Če je vaša šola kakršna koli srednja šola v eni od 28 držav članic EU ali petih držav kandidatk za pristop, vas močno spodbujamo, da pošljete prošnjo za udeležbo na dogodku „Vaša Evropa, vaš glas!“ leta 2019.

Dijaki šol, ki bodo izžrebane za sodelovanje, bodo v Bruslju preživeli tri dni. Če bo izbrana vaša šola, boste lahko v Bruselj poslali tri dijake predzadnjega letnika v spremstvu enega učitelja. EESO krije potne stroške ter stroške nastanitve in obrokov, ki bodo postreženi na dogodku.

Dijaki se bodo srečali z dijaki iz drugih držav, z njimi izmenjali stališča ter pripravili resolucije na teme, povezane z Evropsko unijo. To bo enkratna priložnost, da se bolje seznanijo z delovanjem Unije in sodelujejo v razpravi, podobni razpravi skupščine, v večkulturnem okolju.

Na plenarnih zasedanjih bo zagotovljeno tolmačenje v angleščino in francoščino, medtem ko bodo priprave v okviru delovnih skupin potekale v angleščini.

Člani EESO bodo obiskali izbrane šole in dijake pripravili na razprave v Bruslju. Šole bodo pred obiskom v Bruslju prejele dokumentacijo in pedagoško gradivo.

Podroben opis dogodka, video posnetek prireditve YEYS 2018, spletni obrazec za prijavo, pravila in vse praktične informacije najdete na naši spletni strani.

Rok za prijavo je 18. november 2018.

Veselimo se srečanja z vami v Bruslju!

S spoštovanjem,

Isabel Caño Aguilar,
podpredsednica EESO, zadolžena za komuniciranje

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also