Zadnji poziv za prijavo projektov za nagrado EESO za civilno družbo za leto 2019, posvečeno enakosti spolov

Rok za prijavo: 6. september

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) vabi organizacije civilne družbe in posameznike iz vse Evropske unije, naj se prijavijo za njegovo znamenito nagrado za civilno družbo. Letos želi nagraditi pobude za boj proti spolnim stereotipom z zavzemanjem za enake možnosti žensk in moških ter njihovo enako obravnavo na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja.

Rok za prijavo je 6. september 2019 do 10.00.

EESO – ki je glas sindikatov, nevladnih organizacij in organizacij delodajalcev na ravni EU – je junija objavil razpis za nagrado v skupni vrednosti 50 000 EUR. Nagrada bo razdeljena med največ pet nagrajencev, podelitev pa bo potekala 12. decembra 2019 v Bruslju.

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Prijavijo pa se lahko tudi posamezniki. Nagrajene so lahko le pobude in projekti, ki so že bili izvedeni ali se še izvajajo.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

VEČ O TEMI LETOŠNJE NAGRADE

EESO bo letos nagrado za civilno družbo podelil izjemnim projektom in pobudam, ki se bodo nanašali na vsaj eno od teh tem:

  • boj proti spolnim stereotipom ali ozaveščanje o njih, boj proti diskriminatornemu družbenemu obnašanju in predsodkom na vseh področjih gospodarskega in socialnega življenja;
  • ozaveščanje o posledicah spolnih stereotipov, ki jih širijo mediji;
  • spodbujanje udeležbe žensk v poklicih, kjer tradicionalno prevladujejo moški, na primer v sektorjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ter boj proti spolni segregaciji v izobraževanju;
  • boj proti razlikam v plačah in pokojninah med spoloma;
  • spodbujanje ženskega podjetništva, enakopravnosti pri odločanju, ekonomske neodvisnosti žensk in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
  • obravnavanje posebnih izzivov, s katerimi se soočajo ranljive skupine žensk, kot so matere samohranilke, invalidke, migrantke, pripadnice etničnih manjšin ali nizko kvalificirane delavke.

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŽBO

EESO letos že enajsto leto zapored podeljuje nagrado za civilno družbo z namenom nagraditi in spodbuditi pobude in dosežke organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali k ohranitvi skupnih vrednot, na katerih temeljita evropska kohezija in povezovanje. Leta 2018 je bila nagrada za civilno družbo posvečena identitetam, evropskim vrednotam in kulturni dediščini v Evropi.

Vljudno vas vabimo, da spodbudite organizacije civilne družbe v svoji državi k prijavi za nagrado EESO za civilno družbo 2019 in s tem pripomorete k priznanju dragocenih projektov.

Work organisation

Downloads

PR 37/2019: Last call to enter projects for the EESC's 2019 Civil Society Prize on gender equality