Ugotovitve nove študije: čezmejne storitve spodbujajo rast

Študija, ki jo je naročil Evropski ekonomsko-socialni odbor, kaže, da čezmejne storitve ustvarjajo nova delovna mesta in gospodarsko rast. Čezmejne storitve so pozitivne za vse države EU in različna delovna mesta, tako delovno kot znanjsko intenzivna. Študija dokazuje, da izogibanje strogemu urejanju notranjega trga čezmejnih storitev ugodno vpliva na gospodarstvo EU. Enoodstotno zmanjšanje deleža čezmejnih storitev bi gospodarstvo EU stalo približno 8 milijard EUR.

Leta 2014 je skoraj 11 milijonov delovnih mest v EU temeljilo na izvozu čezmejnih storitev. Od leta 2000 se je število zaposlenih, ki so odvisni od čezmejnih storitev, skoraj podvojilo. Medtem ko se je skupna zaposlenost v EU povečala za 5,5 %, se je zaposlenost, odvisna od čezmejnih storitev, povečala za 94 %, kar dokazuje njihov pozitiven vpliv na gospodarstvo EU. Države z večjim deležem čezmejnih storitev beležijo občutno večjo rast zaposlovanja in BDP kot tiste, ki so manj udeležene na trgu čezmejnih storitev.

Študija dokazuje, da pri čezmejnih storitvah ne gre za socialni damping, prav tako ni ogroženo gospodarstvo držav članic. Če bi se urejanje čezmejnih storitev še bolj zaostrovalo, bi to negativno vplivalo na gospodarstvo in ogrozilo celovitost enotnega trga, je dejal podpredsednik skupine delodajalcev Peter Clever.

Po navedbah študije (in v nasprotju z javnim mnenjem) je tri četrtine čezmejnih delovnih mest v 15 državah članicah EU. Skoraj 40 % napotitev delavcev je bilo iz ene države z visokimi plačami v drugo, kar jasno kaže, da imajo vse države članice EU koristi od čezmejnih storitev. Leta 2014 je skupna dodana vrednost zaradi izvoza čezmejnih storitev v vseh 28 državah članicah znašala 625 milijard EUR.

Poleg tega čezmejne storitve niso omejene na delovno intenzivna in slabo plačana delovna mesta. Delež delovnih mest v znanjsko intenzivnih sektorjih, ki so odvisni od čezmejnih storitev, se je povečal skoraj toliko kot delež delovno intenzivnih delovnih mest.

Raziskava kaže tudi, da imajo države z večjim deležem čezmejnih storitev v povprečju nižji delež ljudi, ki jim grozita revščina in socialna izključenost, ter da so ljudje v teh državah srečnejši in zadovoljnejši z življenjem.

Študijo, ki jo je naročil Evropski ekonomsko-socialni odbor na zahtevo skupine delodajalcev, je pripravil nemški možganski trust IW Consult. Na voljo je na povezavi https://europa.eu/!yQ36mK.

Downloads

PR 29/2019: Cross-border services boost growth – study says
Executive summary