Press release - School visit in Latvia

This page is also available in

Kāda ir kultūras loma Eiropas nākotnē?
Pusaudži no Salaspils gatavojas to apspriest Briselē

2018. gada 31. janvārī Salaspils 2. vidusskolāieradīsies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekle Baiba Miltoviča, lai skolēnus sagatavotu jaunatnes plenārsesijai Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi, kura norisināsies 2018. gada 15. un 16. martā Briselē.

Trīsdesmit triju skolu audzēkņi no visas Eiropas — no 28 ES dalībvalstīm un piecām kandidātvalstīm — ieradīsies Briselē un apmeklēs ES iestādes, lai pastāstītu, kāda, viņuprāt, ir kultūras loma Eiropas nākotnē. Viņi apmainīsies ar idejām, apspriedīsies un balsos par trim priekšlikumiem, kurus ES iestādes ņems vērā politikas veidošanā.

Baiba Miltoviča tiksies ar skolēniem pirms martā gaidāmās sanāksmes, lai kopā ar viņiem sagatavotu atbildes uz dažiem svarīgiem jautājumiem par Eiropas kultūras nākotni:

  • Kas ir Eiropas kultūra: vai tā ir tikai nacionālo tradīciju summa, vai arī pastāv kopīgas vērtības, kas mūs visus padara par eiropiešiem?
  • Kāda nozīme skolēnu dzīvē ir kultūrai un kultūras apmaiņai?
  • Ko Eiropas Savienība var darīt, lai veicinātu kultūras (kino, mūzikas, dejas, literatūras, teātra u. c.) izaugsmi un uzlabotu kultūras mantojuma pieminkeļu aizsardzību?
  • Kāda varētu būt kultūras nozīme Eiropas reģionu un pilsētu ekonomikas atdzimšanā?
  • Kā šī atdzimšana varētu radīt jaunas darba iespējas jauniešiem?

Pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, ko organizē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) — pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja Eiropas līmenī —, ir nozīmīgākais jauniešiem paredzētais Komitejas pasākums. Pateicoties šai iniciatīvai, EESK gādā par to, lai jaunās paaudzes domas, pieredze un idejas tiktu ņemtas vērā ES politikas veidošanā.

Baiba Miltoviča ir EESK locekle kopš 2015. gada un darbojas Dažādu interešu grupā.

Sīkāka informācija par 2018. gada pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” ir pieejama pasākuma oficiālajā mājaslapā un pagājušā gada videomateriālos šeit.

Downloads

Press release - School visit in Latvia