Predsednik EESO Luca Jahier: EESO podpira predloge Komisije za naložbe v trajnostno, varno in pametno mobilnost

This page is also available in

Image
EESC - 537th plenary session - Exchgange of views with Commissioner BULC

Predsednik EESO Luca Jahier in evropska komisarka za promet Violeta Bulc sta na plenarnem zasedanju EESO 20. septembra 2018 s člani EESO razpravljala o mobilnosti. V središču plodne razprave so bili ustrezen zakonodajni okvir za dobro delujoč enotni evropski prometni prostor, digitalizacija v tehnologiji kopenskega prometa, boljša interoperabilnost med različnimi elektronskimi cestninskimi sistemi ter naložbe v čisto električno energijo.

Komisija je maja 2018 objavila tretji sveženj o mobilnosti in z njim zaključila ambiciozno agendo za posodobitev tega področja. EESO bo na plenarnem zasedanju oktobra o tem razpravljal in sprejemal mnenja.

EESO je skrbno spremljal vse svežnje o mobilnosti in aktivno prispeval k oblikovanju novih politik, je dejal predsednik Jahier in dodal: Veseli nas, da je Komisija s pobudami Evropa v gibanju sprejela ukrepe za temeljito posodobitev mobilnosti in prometa v Evropi. Združili smo moči za vlaganja v trajnostno, varno in pametno mobilnost.

Komisarka Bulc je poudarila, da so trije svežnji o mobilnosti dokaz vizije Evropske komisije, ki se želi osredotočiti na dekarbonizacijo, digitalizacijo, naložbe in inovacije. Naš cilj je varna, zanesljiva, čista, vključujoča in učinkovita evropska mobilnost, je še povedala. S tretjim svežnjem želimo zlasti doseči mobilnost, ki bo varna z nič smrtnimi žrtvami, čista z nič onesnaževanja in avtonomna z nič papirja.

Luca Jahier je povedal, da EESO v celoti podpira tretji sveženj o mobilnosti in se dotaknil še naslednjih točk:

Zakonodajni okvir v skladu z ambicioznim načrtom za enotni evropski prometni prostor

Dobro delujoč enotni evropski prometni prostor je odvisen od ustreznega pravnega okvira. Po mnenju EESO s predlaganimi zakonodajnimi spremembami glede dostopa do poklica in trga ter delovnih pogojev večinoma ne bo mogoče odpraviti obravnavanih težav. Zato je ključnega pomena in zelo nujno, da se pripravijo nove rešitve.

Tehnologija kopenskega prometa

Digitalizacija in avtomatizacija bosta verjetno močno spremenili tehnologijo kopenskega prometa. Ta nova tehnologija lahko pomaga povečati učinkovitost prometnega trga, hkrati pa zagotavljati analitične podatke za pomoč pri izvrševanju veljavne zakonodaje ter za varstvo človekovih in socialnih pravic. EESO zato spodbuja Komisijo, naj nadaljuje s projektom „Vizija nič do leta 2050“.

Boljša interoperabilnost med elektronskimi cestninskimi sistemi EU

EESO izrecno podpira tudi predlog Komisije za odpravo pomanjkljive interoperabilnosti med različnimi elektronskimi cestninskimi sistemi v državah članicah.

Poudarek na čisti električni energiji

EESO poudarja, da je proizvodnja čiste električne energije nujna za uspešno uvajanje električnih vozil.

Luca Jahier je omenil tudi revidirano uredbo o Instrumentu za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027. EESO je v mnenju, sprejetem na plenarnem zasedanju 19. septembra 2018, poudaril, da je ta predlog strateškega pomena, in pozval k večjemu proračunu za obdobje po letu 2020 ter večjim sinergijam med sektorji prometa, energije in digitalnih omrežij, Komisijo pa, naj se še naprej drži zaveze, da bo večino proračunskih sredstev za energijo porabila za projekte na področju električne energije. V skladu s predlogom Komisije načrtovani proračun za promet trenutno znaša 30.615 milijonov EUR.

Downloads

PR 41 / 2018 - Debate Jahier-Bulc