Pot belega goloba – pot miru po Evropi

This page is also available in

Peace signpost

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje, v katerem predlaga globalno strategijo za utrjevanje miru pod vodstvom EU. Strategija med drugim predvideva oblikovanje t. i. Poti belega goloba – poti miru od Severne Irske do Nikozije po stopinjah Kolumbana, irskega romarja iz 6. stoletja. Njen namen bi bil spodbujati dialog in spravo ter preprečevati konflikte.

Evropska unija je bila ustanovljena z namenom zagotavljanja trajnega miru, za kar je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir.  Od takrat lahko mnoge nove generacije Evropejcev živijo življenje, ki je močno oddaljeno od realnosti vojne. Zdaj je čas, da EU, največji mirovni projekt v sodobni zgodovini, postane vodilna na svetu pri gradnji miru v Evropi in drugod. To je glavno sporočilo mnenja Pot belega goloba – predlog globalne strategije za utrjevanje miru pod vodstvom EU, ki ga je na lastno pobudo sprejel EESO. Kot navaja poročevalka Jane Morrice, ima EU „moralno obveznost, neodvisno od geopolitičnih in gospodarskih interesov, da zaščiti življenja nedolžnih žrtev, ujetih v konfliktih, zlasti otrok“.

V ta namen EESO poziva EU, naj oblikuje in financira novo globalno strategijo za utrjevanje miru, katere glavni element bi bila Pot belega goloba, tj. 5000 km dolga pot miru po Evropi, ki bi se raztezala od Severne Irske do Nikozije, glavnega mesta Cipra. Vodila bi po stopinjah irskega romarja iz 6. stoletja Kolumbana, ki je romal od Irske do Italije in ga je ustanovni oče EU Robert Schuman opisal kot „zavetnika vseh tistih, ki si prizadevajo zgraditi združeno Evropo“.

Pot belega goloba bi šla dlje od prvotne in prečkala kraje, ki so jih zaznamovali vojne in konflikti, kot so zahodna fronta, Južna Tirolska in Balkan, ter tako povezovala ljudi in kraje ob poti. Predlog vključuje vzpostavitev učnih središč in povezav s severno, vzhodno, srednjo in južno Evropo, pohodniki pa si bodo lahko po lastni presoji izbirali poti in kraje, ki jih želijo obiskati.

Pot kulture, dostopna za vse

EESO predlaga tudi spletni portal, ki bi ustvaril navidezno in interaktivno doživetje z avdiovizualnimi elementi iz vsakega kraja. Spletni portal bi lahko uporabljali kot učni pripomoček za učenje o miru v šolah po vsej EU. V ta namen EESO poziva, da se na ravni EU ustanovi projektna skupina za Pot belega goloba, ki bi začela posvetovanja z lokalnimi in regionalnimi partnerji ter predstavniki drugih uveljavljenih poti, kot je pot po zahodni fronti in pot kulture, ki jo predlagajo prijatelji Kolumbana.  Skupina bi bila zadolžena tudi za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, kot so OZN, UNESCO, OVSE in Svet Evrope, ter za logistično pripravo poti od Irske do Cipra.

Pobuda EESO zajema tudi ustanovitev evropskih centrov za mir in spravo na Severnem Irskem in v Nikoziji ter učnih središč, ki bi povezovala strateške kraje vzdolž Poti belega goloba, pa tudi priznanje simbola belega goloba s strani EU kot zaščitnega znaka za vse mirovne projekte EU in večjo zavezanost takšnih projektov, da opozorijo na podporo EU. Jane Morrice je ob tem povedala: „Pot belega goloba bi z načrtom za globalno strategijo za izgradnjo miru pod vodstvom EU, ki bi ga dopolnjevala dejanska in virtualna pohodna pot, ponudila zgled za način življenja, učenja in povezovanja v vse bolj globaliziranem svetu“.

Za uresničitev teh ciljev želi EESO spomniti, da vsak evro, vložen v mir, prihrani 7 evrov za obrambo, zato EU poziva, naj v predlogih za novi proračun EU (večletni finančni okvir 2021–2027) daje prednost utrjevanju miru. Nov proračun EU bi moral biti ne le osredotočen na preprečevanje konfliktov, večjo usklajenost in kohezijo med notranjo in zunanjo trgovino, razvojno pomoč, razvojne in varnostne politike, temveč bi moral tudi zagotoviti in povečati vire za kulturno diplomacijo, mirovno novinarstvo in medkulturni dialog.

Mnenje EESO poleg tega izpostavlja potrebo po bolj strukturiranem vključevanju civilne družbe na vseh ravneh odločanja, saj je to ključni dejavnik uspeha pri izvajanju strategije, pri čemer je treba poseben poudarek nameniti ženskam in mladim.

Po navedbah iz mnenja bi bilo treba v novem proračunu upoštevati uspeh programa ERASMUS in večjo pozornost nameniti strategijam obveščanja, komuniciranja in izobraževanja, predvsem uporabi tradicionalnih in družbenih medijev, da bi se državljani na vseh ravneh dejavno vključili v prizadevanja EU za krepitev miru.

Kot je povedala Jane Morrice: „S simbolom belega goloba, ki bi se uporabljal tudi kot kažipot, Pot belega goloba ne bi bila le pomnik mirovnim prizadevanjem po vsem svetu, temveč tudi izraz nove vizije za EU in sporočilo upanja v vse težavnejših časih“.

Downloads

PR 11 - The White Dove Way_EN

See also