EESO svojo znamenito nagrado za civilno družbo v letu 2019 posveča krepitvi vloge žensk in boju za enakost spolov

This page is also available in

CSP 2019 logo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2019. Letošnja tema je Več žensk v evropski družbi in gospodarstvu, nagraditi pa želi inovativne pobude in projekte, katerih cilj je boj za enake možnosti za ženske in moške ter njihova enaka obravnava na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja.

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Prijavijo pa se lahko tudi posamezniki. Nagrajene so lahko le pobude in projekti, ki so že bili izvedeni ali se še izvajajo.

Nagrada znaša 50 000 EUR, razdeljena pa bo med največ pet nagrajencev. Rok za prijavo je 6. september 2019 do 10.00, slavnostna podelitev pa bo 12. decembra 2019 v Bruslju.

VEČ O TEMI LETOŠNJE NAGRADE

EESO, ki je glas evropskih sindikatov, nevladnih organizacij in organizacij delodajalcev na ravni EU, je večkrat opozoril, da na evropskih trgih dela in v evropski družbi še vedno obstajata segregacija in diskriminacija na podlagi spola. Šestdeset let po tem, ko si je EU v Rimski pogodbi zadala cilj, da odpravi razlike v plačah med spoloma, te še vedno znašajo okrog 16 %, razlike v pokojninah med spoloma pa osupljivih 38 %.

Ženske predstavljajo 51 % prebivalstva EU, a jih je le 67 % zaposlenih. Med podjetniki je samo 31 % žensk. Zaradi svojih nalog oskrbe doma večkrat pristanejo na delo s skrajšanim delovnim časom ali negotovo zaposlitev in na koncu zaslužijo manj. Še vedno so veliko premalo zastopane v političnih in gospodarskih organih odločanja, kot so upravni odbori podjetij.

Spolni stereotipi prodirajo v vse vidike življenja. Mediji pogosto ohranjajo spolne vloge, stereotipe in norme ali celo ustvarjajo ponižujoče podobe žensk. Zaradi nedavnih nasprotovanj ženskim pravicam v Evropi in črnogledih ocen, da bo trajalo več kot sto let, da bodo ženske obravnavane enako kot moški, je EESO nedavno pozval k političnim zavezam za dosego enakosti med ženskami in moškimi v Evropi.

EESO bo letos nagrado za civilno družbo podelil izjemnim projektom in pobudam, ki se bodo nanašali na vsaj eno od teh tem:

  • boj proti spolnim stereotipom ali ozaveščanje o njih, boj proti diskriminatornemu družbenemu obnašanju in predsodkom na vseh področjih gospodarskega in socialnega življenja;
  • ozaveščanje o posledicah spolnih stereotipov, ki jih širijo mediji;
  • spodbujanje udeležbe žensk v poklicih, kjer tradicionalno prevladujejo moški, na primer v sektorjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ter boj proti spolni segregaciji v izobraževanju;
  • boj proti razlikam v plačah in pokojninah med spoloma;
  • spodbujanje ženskega podjetništva, enakopravnosti pri odločanju, ekonomske neodvisnosti žensk in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
  • obravnavanje posebnih izzivov, s katerimi se soočajo ranljive skupine žensk, kot so matere samohranilke, invalidke, migrantke, pripadnice etničnih manjšin ali nizko kvalificirane delavke.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŽBO

EESO letos že enajsto leto zapored podeljuje nagrado za civilno družbo z namenom nagraditi in spodbuditi pobude in dosežke organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali k ohranitvi skupnih vrednot, na katerih temeljita evropska kohezija in povezovanje. Leta 2018 je bila nagrada za civilno družbo posvečena identitetam, evropskim vrednotam in kulturni dediščini v Evropi.

Vljudno vas vabimo, da spodbudite organizacije civilne družbe v svoji državi k prijavi za nagrado EESO za civilno družbo 2019 in s tem pripomorete k priznanju dragocenih projektov.

Downloads

Št. 28/2019 - EESO svojo znamenito nagrado za civilno družbo v letu 2019 posveča krepitvi vloge žensk in boju za enakost spolov

See also