„Brez izobraževanja ni glasovanja“, obvezno izobraževanje o evropskih zadevah za evropske dijake, je zmagovalni predlog dogodka „Vaša Evropa, vaš glas“ 2019

Participants in YEYS 2019

Udeleženci letošnjega mladinskega dogodka Vaša Evropa, vaš glas (YEYS), ki ga je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) organiziral 21. in 22. marca 2019, so največ glasov namenili predlogu za obvezno izobraževanje o evropski politiki, da bi bili državljani pred glasovanjem s tem bolje seznanjeni. Ta pobuda bo skupaj s tremi drugimi izbranimi predlogi, ki se osredotočajo na uporabo novih tehnologij in družbenih medijev za večjo udeležbo na evropskih volitvah, poslana v razmislek Evropskemu parlamentu.

Po dveh dneh živahnega razpravljanja je 99 dijakov, šestnajst- in sedemnajstletnikov, ki so bili izbrani za sodelovanje na YEYS 2019, na zaključnem plenarnem zasedanju predstavilo 10 priporočil. V ospredju so bili izobraževanje in družbeni mediji, veliko predlogov pa je vsebovalo spletne platforme in srečanja v živo kot način, da bi civilno družbo (znova) povezali s političnimi odločevalci. Štirje predlogi, ki so dobili največ glasov, so:

1. Brez izobraževanja ni glasovanja, predlog obveznega izobraževanja za šole po vsej Evropi, ki ga sestavljajo trije elementi: praktični del – obiski v institucijah EU, teoretični del – preizkusi in predstavitve ter interaktivna platforma s kvizi in videoposnetki.

2. EU&U.EU, spletna stran, na kateri bi bile povzete informacije o EU in evropskih volitvah in ki bi z intenzivno uporabo družbenih medijev in multimedijsko vsebino povečala transparentnost in seznanjenost državljanov.

3. (enako število glasov) Evropsko E-GLASOVANJE, predlog za razglasitev dneva volitev za državni praznik in spodbujanje elektronskega glasovanja, ter Od vas do EU, pobuda za povezavo družbenih gibanj s politiki, da bi lahko s skupnim delovanjem našli rešitve.

Dijaki so predstavili še naslednje predloge:

#Insta (nt) glasovanje: predlog za bolj učinkovito rabo računov, ki jih ima EU v družbenih medijih, z uporabo visokokakovostne vsebine, ki je namenjena mladim, kot so na primer kratki videoposnetki in komentarji medijskih vplivnežev, da se povečata seznanjenost in udeležba.

Mreža za mlade Evropejce, projekt, namenjen obveščanju o ukrepanju in mejah EU, povezovanju različnih ljudi z vseh koncev Evrope ter spodbujanju razprave prek spletne platforme za organizacijo projektov in objavljanje njihovih rezultatov.

(Po)išči svoj glas, projekt v dveh delih: vrh, na katerem trikrat letno potekajo medosebni dialogi in različne dejavnosti mladih Evropejcev in politikov, ter spletna stran z interaktivno vsebino in informacijami.

Oblikuj svojo prihodnost – izrazi svoje mnenje, projekt vključuje spletno stran, namenjeno mladim, starim do 26 let, na kateri je mogoče objaviti mnenje o različnih temah. Uporabniki bi lahko izrazili strinjanje ali nestrinjanje s temi mnenji in najbolj priljubljena bi predstavili Evropskemu parlamentu.

DeliEU, aplikacija, ki bi lahko družbena gibanja povezala z institucijami EU, s posebnimi moderatorji, ki bi Evropskemu parlamentu mesečno poročali o objavljenih pobudah, s čimer bi ustvarili tesnejšo povezavo z ljudmi.

Glasovi, ki jih je vredno slišati, platforma za promocijo pobud in govorov, da bi volivce spodbudili k sodelovanju in boju za lastne ideje. Občinstvo bi lahko izbralo pobude, ki bi se predstavile Evropskemu parlamentu.

Dijake je pozdravil predsednik EESO Luca Jahier, ki je dejal: „Slediti moramo vzoru Grete Thunberg, ki je z direktnim jezikom v kratkem času mobilizirala veliko ljudi. Prosim, vključite se v ta boj, bodite provokativni, saj se borite ne samo za svojo prihodnost, ampak tudi za našo.“ Podpredsednica EESO, pristojna za komuniciranje, Isabel Caño je dogodek sklenila s temi besedami: „Ponosni smo, da ste svoje ideje, navdušenje in rešitve delili z institucijo, kot je EESO, kjer se vsi učimo pogajanj kot načina za iskanje soglasja.“ Irini Pari, članica EESO, ki je leta 2010 predlagala organizacijo dogodka YEYS, je dodala: „Vsak izziv je priložnost, kar ste nam tudi dokazali. Ne pustite se voditi strahu, razprite svoja krila. Evropa je vaša in svet je vaš.“

Ozadje:

Dijaki so bili povabljeni, da izmenjajo zamisli v zvezi z evropskimi volitvami 2019 in najdejo odgovore na konkretna ključna vprašanja:

  • Kako bi lahko okrepili predstavniško demokracijo v prihodnje?
  • Kakšne so še druge možnosti političnega delovanja, poleg volitev v Evropski parlament, in kako bi se sami vključili vanj?
  • Kako bi po vašem mnenju dosegli večjo volilno udeležbo na volitvah v Evropski parlament?

 

33 šol je bilo za sodelovanje v pobudi izbrano z elektronskim žrebom, in sicer po ena šola iz vsake od 28 držav članic EU in petih držav kandidatk (Albanije, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije in Turčije). Ob deseti obletnici dogodka je bilo prejetih rekordnih 1038 prijav.

 

Dogodek Vaša Evropa, vaš glas! (YEYS) organizira EESO, ki je glas civilne družbe na evropski ravni. To je njegov najvidnejši dogodek za mlade. S pobudo si EESO prizadeva, da bi se mnenja, izkušnje in ideje mlajše generacije upoštevali pri oblikovanju politik EU. EESO želi ohraniti in razvijati svoje vezi z britansko civilno družbo tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU, zato se je odločil v to razpravo vključiti tudi britanske dijake, čeprav Britanci najverjetneje ne bodo volili na evropskih volitvah leta 2019.

Več podrobnosti o dogodku YEYS2019 je na voljo na njegovi uradni spletni strani.

Work organisation

Downloads

PR 15/2019: "No Education, No Vote", a mandatory syllabus on EU affairs for European students was the most voted proposal at YEYS 2019