EESO je izdal brošuro, v kateri predstavlja pet nagrajenih projektov, publikacija pa vsebuje tudi splošne informacije o nagradi za civilno družbo.

Brošura je dostopna na tej povezavi: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-18-295-en-n.pdf