Eleonora Di Nicolantonio od 1. oktobra 2018 vodi oddelka EESO za komuniciranje: na položaju vodje je zamenjala Petra Lindvald-Nielsena.

  1. Prevzeli ste novo funkcijo. Kakšni so vaši glavni cilji pri vodenju oddelka za komuniciranje?

Glavni cilj oddelka za komuniciranje je uspešno izpeljati zahtevno nalogo komuniciranja o Odboru, pri tem pa uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, od bolj tradicionalnih (sporočila za javnost, bilteni, brošure ipd.) do novejših (digitalne objave, družbeni mediji ipd.). EESO je edinstvena institucija v okolju EU in oddelek za komuniciranje si bo v svojih enotah za spletne informacije, obiske in konference ter v službi za medije še naprej na vso moč prizadeval za to, da je glas civilne družbe slišati tam, kjer je to pomembno.

  1. Kakšno je vaše mnenje glede večje prepoznavnosti EESO v povezavi z glavnimi izzivi EU v letu 2019?

EU je v težavnem in zanimivem obdobju, obravnavati mora predloge za večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020 (o katerih je prvo uradno stališče med institucijami zavzel EESO), bližajo se volitve v Evropski parlament ter izstop Združenega kraljestva iz EU. Ne gre torej le za prepoznavnost EESO, ampak tudi za njegov potencial, da z delom svojih članov in njihove dragocene mreže organizacij prevzame dejavno in koristno vlogo. 

  1. Kakšno vlogo bi moral EESO po vašem mnenju prevzeti v predvolilni kampanji za Evropski parlament?

Skupina za komuniciranje je v povezavi z evropskimi volitvami nedavno sprejela pravi akcijski načrt za komuniciranje, ki predvideva različne ukrepe in projekte (od mladinskega dogodka do obiskov na terenu). Ker je EESO edinstvena institucija, bodo lahko naši člani v predvolilnem obdobju imeli posebno vlogo, saj so hkrati lahko multiplikatorji (prek svojih mrež na terenu), ambasadorji EU in – zakaj pa ne – usmerjevalci mnenj!

  1. Na Odboru delate že vrsto let, kako bi na podlagi svojih izkušenj opisali resnično moč, ki jo ima EESO v primerjavi z drugimi institucijami EU?

Morda se malo ponavljam, a mislim, da so to njegovi člani, ki so pristen glas organizirane civilne družbe.

  1. Kakšno je vaše vodilo, osnovno načelo, ki vodi vaša dejanja in misli?

„Sledi svojemu srcu, a ne pozabi na svojo pamet!“ (ehp)