#CivSocPrize @EU_EESC

EESO je prejel 148 prijav za svojo nagrado, s katero bo letos odlikoval inovativne pobude, ki spodbujajo identiteto, evropske vrednote in kulturno dediščino v Evropi.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), predstavnik organizirane civilne družbe na ravni EU, je nagrado, vredno 50 000 EUR, razpisal junija. Prijave je bilo treba poslati do 7. septembra, kandidati za nagrado pa prihajajo iz 27 držav članic EU, kar kaže, da se je zanimanje civilne družbe za nagrado od leta 2017 povečalo, saj je bilo takrat zastopanih le 20 držav.

Največ prijav za letošnje leto je iz Italije, in sicer je prijavljenih kar 24 projektov. Iz Nemčije in Belgije prihaja 13 kandidatur, 11 pa jih je iz Grčije.

Prijave bo ocenila komisija desetih strokovnjakov. Zmagovalci bodo predvidoma obveščeni konec novembra. Slavnostna podelitev nagrade bo 13. decembra 2018 med plenarnim zasedanjem EESO.

Nagrada bo razdeljena med največ pet nagrajencev.

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

Letos bo nagrada podeljena že desetič, EESO pa jo je uvedel z namenom, da nagradi in spodbudi konkretne pobude in dosežke organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali k ohranitvi skupnih vrednot, na katerih temeljita evropska kohezija in povezovanje.

Več informacij o nagradi je na spletni strani EESC Civil Society Prize 2018. (ll)