Energetski prehod lahko koristi gospodarstvom evropskih regij Prehod na decentralizirane, obnovljive in digitalizirane oblike oskrbe z energijo lahko regijam Evropske unije poleg okoljskih prinese tudi gospodarske koristi. V poročilu, ki ga je sestavil Lutz Ribbe, EESO ugotavlja, da obstajajo vsaj štirje razlogi, zakaj lahko pametna proizvodnja energije pomaga regionalnim gospodarstvom, in Evropsko komisijo poziva, naj prihodnjo regionalno politiko in politiko socialne kohezije sistematično povezuje s pobudo za energetsko unijo.

Medtem ko se javna in politična razprava na evropski ravni osredotočata bolj na okoljske koristi ali tveganja, povezana z decentraliziranim prehodom, Odbor poudarja, da lahko razvoj obnovljivih virov energije regijam EU prinese gospodarske koristi. Energetski prehod je dobra priložnost za lokalna gospodarstva zlasti strukturno šibkih in podeželskih regij EU. EESO v mnenju, ki ga je sprejel 11. julija 2018, poudarja, da lahko brezogljično pridobivanje energije regijam koristi zaradi:

  • manjše potrebe po uvozu goriv;
  • ustvarjanja ekonomske vrednosti v teh regijah, zlasti če lastništvo ostane lokalno;
  • ustvarjanja trajnostnih in kakovostnih zaposlitev z namestitvijo, obratovanjem in vzdrževanjem proizvodnje obnovljive energije;
  • in, končno,
  • povečanja regionalnih davčnih prihodkov.

V razpravi o energetskem prehodu na julijskem plenarnem zasedanju EESO je Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetsko unijo, poudaril pomen povezovanja energetskih pobud EU z regionalno politiko in razvojem ter krepitve sodelovanja med organi EU in civilno družbo.

„Načrti in politične zaveze se na lokalni ravni spreminjajo v konkretne projekte. Energetske unije ne moremo oblikovati tu, v Bruslju, ampak v naših mestih in vaseh. Skupaj si moramo prizadevati za ustvarjalne rešitve“, je delal Šefčovič.

Šefčovič je potrdil zavezanost Komisije k nadaljnjim ukrepom za odpravo sedanjih ovir, ki ljudem preprečujejo, da bi kot „proizvajalci-odjemalci“ aktivno in polno sodelovali pri energetskem prehodu, kakor tudi za vzpostavljanje zaupanja vlagateljev v zeleno energijo.

Na koncu je predsednik EESOLuca Jahier poudaril vizijo EESO in njegovo vlogo pri omogočanju, da se sliši glas vseh: „EESO skuša s povezovanjem strokovnega znanja civilne družbe iz vse Evrope zagotoviti, da nihče ne bi bil v zaostanku pri posodabljanju evropskega gospodarstva, bodisi z vidika okolja, zaposlovanja in ustvarjanja ekonomske vrednosti bodisi kot potrošnik.“ (mp)