EESO pozdravlja prvo posojilo za socialno gospodarstvo v okviru Junckerjevega načrta

Evropska investicijska banka (EIB) je španskemu socialnemu podjetju ILUNION odobrila posojilo v višini 35 milijonov EUR. Z odobritvijo posojila se priznava potencial socialnega gospodarstva, ki se ga EESO že dlje časa zaveda. S pomočjo posojila naj bi ustvarili 725 novih delovnih mest.

ILUNION, ki je del španskega socialnega podjetja ONCE, je 25. septembra v Bruslju podpisalo pogodbo o posojilu EIB v višini 35 milijonov EUR. To je financirano iz Evropskega sklada za strateške naložbe, znanega pod imenom Junckerjev načrt. S posojilom naj bi se financiralo polovico 70-milijonskega naložbenega načrta za okrepitev hotelskih in čistilnih oddelkov poslovnega dela podjetja, ki je sicer najpomembnejši španski delodajalec pri zaposlovanju invalidov.

Posojilo predstavlja prelomno točko v okviru številnih pozivov za okrepitev socialnega vidika Junckerjevega načrta. Načrt se je izkazal kot inovativen način, da se evropskim vlagateljem omogočijo ambiciozne naložbe, ki se jih tradicionalne banke ne bi želele lotiti.

„EESO že več kot dve desetletji opozarja na pomen sistematičnega spodbujanja socialnega gospodarstva, ki je gonilo za naložbe, rast in predvsem ustvarjanje delovnih mest. V zadnjem desetletju je v različnih dokumentih opozoril na težave, s katerimi se socialni sektor srečuje pri financiranju svojih naložb, in potrebo po tem, da ga EU podpre. Posojilo EIB je odgovor na te pozive“ , je dejal Miguel Angel Cabra de Luna, član EESO in predstavnik Španske konfederacije podjetij socialnega gospodarstva (CEPES).

S posojilom se priznava tudi potencial socialnega gospodarstva (okoli 10 % evropskega BDP) pri ustvarjanju delovnih mest za invalide, ki predstavljajo 15 % prebivalcev EU. EESO upa, da bo ta zgodba o uspehu spodbudila nove socialne naložbe v Evropi. (dm)

Na fotografiji: predsednik podjetja ILUNION Alberto Durán, podpredsednica Evropske investicijske banke Emma Navarro, predsednik skupine ONCE Miguel Carballeda in podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen.