Luca Jahier: „Evropa mora biti trajnostna ali pa je sploh ne bo.“

Luca Jahier je na konferenci na visoki ravni o ciljih trajnostnega razvoja in pobudah za trajnostne globalne vrednostne verige, ki so jo gostili EESO, Evropska komisija ter Socialno-ekonomski svet Nizozemske, izjavil, da ni druge možnosti kot trajnostno gospodarstvo: „Evropa mora biti trajnostna ali pa je sploh ne bo“.

Konferenca je potekala 30. oktobra, na njej pa so se zbrali predstavniki podjetij, sindikatov, NVO in strokovnih organizacij z vse Evrope. Otvoritvene seje sta se udeležila tudi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in nizozemski minister za zunanjo trgovino in razvojno sodelovanje Sigrid Kaag.

Eden od glavnih sklepov konference je, da je izvajanje ciljev trajnostnega razvoja skupna odgovornost civilne družbe, EU in organov držav članic, pa tudi zasebnega sektorja. Strokovnjaki so se tudi strinjali, da je kombinacija regulativnih ukrepov in spodbud za prostovoljne pobude ključnega pomena za spodbujanje udeležbe zasebnih podjetij in državljanov. (dgf)