Organizacije civilne družbe zahtevajo, da Srbija okrepi pravno državo

Na 7. seji skupnega posvetovalnega odbora civilne družbe EU in Srbije, ki je bila v 23. oktobra v Beogradu, so organizacije civilne družbe obeh strani preučevale stanje pridružitvenega procesa Srbije.

Kljub znatnemu napredku na številnih področjih, kot je gospodarska rast, je skupni posvetovalni odbor v skupni izjavi izrazil zaskrbljenost glede premajhnega napredka na področju svobode govora ter srbske oblasti pozval, naj podvojijo prizadevanja za spoštovanje pravne države in temeljnih pravic, reformo sodstva, boj proti korupciji in svobodo tiska.

Člani skupnega posvetovalnega odbora so zadovoljni, da je Srbija v predpristopnih pogajanjih odprla dve novi poglavji (ribištvo ter finančne in proračunske določbe). Dobre novice prihajajo tudi iz gospodarstva: v letu 2018 se je zmanjšala brezposelnost in pospešila gospodarska rast. Vendar pa je bila v končni izjavi poudarjena potreba po učinkovitih ukrepih za spopadanje s sivo ekonomijo, boj proti neenakostim in revščini ter učinkovitejše in preglednejše delovanje platform za dialog s civilno družbo. (dgf)