Kako podpreti podjetja v digitalni dobi – prehod MSP na digitalno tehnologijo

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Pomanjkanje ozaveščenosti, premalo razvita infrastruktura, visoki naložbeni stroški ter pomanjkanje znanja in spretnosti ter neskladja med ponudbo in povpraševanjem so nekateri od izzivov, s katerimi se soočajo MSP, ko poskušajo izkoristiti digitalno revolucijo. Udeleženci konference „Kako podpreti podjetja v digitalni dobi – prehod MSP na digitalno tehnologijo“ so poskusili opredeliti morebitne ovire in predlagati rešitve za njihovo reševanje v prihodnosti. Dogodek je potekal 24. oktobra 2018 na Dunaju.

„Ne moremo zanikati digitalne preobrazbe in moramo zagotoviti, da jo bodo lahko izkoristila vsa naša podjetja,“ je v svojem uvodnem govoru dejala Ulrike Rabmeri-Koller, podpredsednica Avstrijske gospodarske zbornice in predsednica Evropskega združenja obrtnikov ter malih in srednjih podjetij (UEAPME). Pojasnila je, da UEAPME zbira primere dobre prakse na področju digitalizacije MSP v EU, da bi podjetjem zagotovilo zadostne informacije.

Predsednik skupine delodajalcev Jacek Krawczyk je poudaril, da je digitalizacija vse bolj potrebna za MSP. Polovica MSP meni, da je digitalizacija priložnost za razširitev njihovega nabora izdelkov in storitev. Enak delež je prepričan, da digitalizacija podpira nove poslovne modele. Za 79 % MSP digitalizacija omogoča optimizacijo proizvodov.

MSP opažajo spremembe, ki so povezane z digitalizacijo, vendar mnoga še vedno ne morejo ugotoviti, katere možnosti jim prinaša. Hiter tempo digitalne revolucije ustvarja velike možnosti za izboljšanje v vseh sektorjih gospodarske dejavnosti, npr. v obrti in prometu.

Koristna bi bila tudi nadaljnja poenostavitev elektronskega sporazumevanja med podjetji ter med javnimi storitvami in podjetji. V zvezi s tem je predstavnik Evropske komisije predstavil potencial uredbe o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za MSP.

Pomanjkanje digitalnih spretnosti in znanja je še en dejavnik, ki ovira digitalizacijo MSP. Delna rešitev tega vprašanja bi bil lahko dualni izobraževalni model, ki je dobro razvit v Avstriji. Z opredelitvijo novih poklicev, povezanih z digitalizacijo, in z oblikovanjem ustreznih programov vajeništva lahko podjetja in šole prilagodijo učne načrte potrebam trga.

Konferenco sta soorganizirala skupina delodajalcev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Avstrijska gospodarska zbornica. (lj)