Nova sklada za migracije in upravljanje meja bi se morala usmeriti v vključevanje migrantov

EESO podpira novi sklad za azil in migracije ter sklad za upravljanje meja in vizume. V mnenju, ki ga je pripravil poročevalec Giuseppe Iuliano in je bilo sprejeto na oktobrskem plenarnem zasedanju, se EESO strinja s predlogom Komisije za povečanje proračuna za obe področji politike, vendar meni, da je treba v imenu sklada za migracije ohraniti izraz „vključevanje“ ter sprejeti določbe za vstop zakonitih migrantov v EU.

„Črtanje besede vključevanje iz imena sklada zbuja precejšnjo skrb,“ opozarja poročevalec Giuseppe Iuliano, „in bi se lahko razumelo, kot da se temu vidiku pripisuje manjši pomen. Ne pozabimo, da sta enaka obravnava in nediskriminacija stebra evropske politike, tudi na področju vključevanja državljanov tretjih držav. Ime sklada je treba znova dopolniti z besedo vključevanje, saj je to izziv za države članice.“

Predlog Komisije se poleg tega osredotoča predvsem na prihode migrantov brez urejenega statusa na mejo, običajnih načinov za vstop v EU pa sploh ne omenja, kakor tudi ni posebej omenjeno varstvo temeljnih pravic na mejnih prehodih. Odbor zagovarja pravico do azila in poziva k oblikovanju skupne migracijske politike z instrumenti, ki bodo omogočali lažje zakonite in urejene migracije. Kaže se potreba po razvoju in prenovi celostnega evropskega pristopa k migracijam, zaradi česar je nujna reforma dublinskega sistema. (mp)