EESO opozarja na nujnost močne in v celoti financirane skupne kmetijske politike

EESO je prepričan, da je močna in v celoti financirana skupna kmetijska politika (SKP) nujna, zato zavrača vsakršno zmanjšanje njenega proračuna. Pozdravlja zakonodajne predloge o SKP z novim poudarkom na večjih ambicijah na področju okolja in podnebnih sprememb, subsidiarnosti in poenostavitve, vendar želi, da SKP ostane skupna politika s trdnim enotnim trgom.

Proračuna za SKP se ne sme skrčiti

Sedanji 38-odstotni delež financiranja SKP iz proračuna EU bi bilo treba ohraniti, proračun pa povišati na 1,3 % bruto nacionalnega dohodka. „Vsakršno krčenje proračunskih sredstev za SKP je nesprejemljivo, saj bi spodkopalo cilje in ambicije te politike", je poudaril član EESO John Bryan. Proračun SKP zelo veliko prispeva k ustvarjanju delovnih mest in dohodkovni varnosti v kmetijskem sektorju, kakor tudi k proizvodnji okoljskih dobrin, od katerih imamo vsi koristi.

Pomembno je ohraniti sedanjo strukturo SKP z dvema stebroma, saj prvi steber podpira dohodke kmetij, drugi pa razvoj podeželja. Vendar bi morali neposredna plačila prejemati le pravi kmetje.

Za brezhibno, trajnostno in poenostavljeno SKP

SKP se mora v obdobju 2021-2027 nujno odzvati na potrebe različnih akterjev v kmetijskem sektorju, kot so družinske kmetije, zadruge, skupine proizvajalcev ter druge oblike kmetovanja in proizvodnje hrane. Upoštevati mora tudi raznolikost evropskega kmetijstva, kulinarično raznolikost in tržne možnosti ter ponuditi različne načine za spodbujanje kakovosti. Glede dodelitve 40 % kmetijskih odhodkov za uresničevanje cilja EU v zvezi s podnebnimi spremembami je treba kmetom dati na voljo niz ukrepov, med katerimi bodo lahko izbirali glede na svoje posebne okoliščine. Bistveno je, da se zmanjša upravno breme za kmete, obenem pa ohranijo ustrezni popolni pregledi.