EESO nasprotuje zmanjšanju obsega ESS+, glavnega sklada EU za naložbe v ljudi

EESO je zelo kritičen do predlaganega 6-odstotnega zmanjšanja sredstev za novi Evropski socialni sklad plus, v katerem bo, v novem dolgoročnem okviru financiranja EU (2021–2027), združenih več obstoječih skladov in programov, katerih namen je krepitev socialne razsežnosti Unije.

EESO nasprotuje odpravi obveznega minimalnega deleža sredstev za ESS+ v naslednjem proračunu za kohezijsko politiko, ki trenutno znaša 23,1 %, poleg tega pa se ne strinja s predlogom za zmanjšanje stopnje evropskega sofinanciranja v okviru sklada.

EESO poziva, naj se ESS+ dodeli 30 % sredstev za politike ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, ter priporoča, naj se 30 % sredstev ESS+ nameni za ukrepe socialnega vključevanja.

 „Šestodstotno zmanjšanje sredstev za ESS+ je nesprejemljivo glede na trdovratno visoko stopnjo revščine v EU, ki znaša več kot 23 %“, je dejal Krzysztof Balon, ki je pripravil mnenje EESO o predlogu Komisije o ESS+.

EESO sicer nasprotuje zmanjšanju financiranja, vendar predlog Komisije na splošno podpira, med drugim zaradi njegove usklajenosti z evropskim stebrom socialnih pravic in dejstva, da združuje obstoječe sklade, da bi izboljšali boj proti revščini, socialni izključenosti in brezposelnosti.

Po mnenju EESO bi moral ESS+ del svojih sredstev nameniti odpravljanju brezposelnosti mladih in krepitvi zmogljivosti organizacij civilne družbe. Civilna družba bi morala biti polno vključena v načrtovanje in izvajanje projektov ESS+. (ll)