EU končno v smeri socialne Evrope?

Pripravila skupina delojemalcev

V Sankt Pöltnu je 12. oktobra 2018 potekalo srečanje na temo evropskega stebra socialnih pravic
 
Na dogodku, ki sta ga v centru delojemalcev v Sankt Pöltnu skupaj organizirala EESO in delavska zbornica Spodnje Avstrije, je potekala razprava o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic.

V razpravi, ki ji je prisostvovalo približno 80 gostov, so sodelovali evropska poslanka Evelyn Regner, vodja enote v GD za zaposlovanje Egbert Holthuis ter predstavniki organizacij socialnih partnerjev in regionalni politiki. EESO sta na dogodku zastopala Gabriele Bischoff in Jukka Ahtela. V uvodnem nagovoru je Gabriele Bischoff poudarila: „S podpisom göteborške listine o evropskem stebru socialnih pravic pred enim letom so se države članice in institucije EU zavezale, da bodo odpravile socialno razdrobljenost in socialni damping. Izboljšati je treba enake možnosti in dostop do trga dela, ustvariti poštene pogoje dela ter v vseh primerih jamčiti socialno zaščito in socialno vključenost. Vendar za to nimamo veliko časa. Spričo brexita, Trumpa, krepitve desničarskega populizma in nacionalizma v številnih evropskih državah je že skrajni čas za pozitiven evropski projekt.“

Jukka Ahtela je v svojem govoru poudaril pomembnost evropskega socialnega modela. Po njegovem mnenju bi EU na socialnem področju največ lahko naredila s sprejemanjem zakonodaje, smernicami in sodelovanjem. Seveda pa bi moral biti cilj vzporedno doseganje ekonomske in socialne konvergence. V zvezi z reševanjem izzivov, s katerimi se sooča Evropa, kot so nove oblike dela in prihodnost dela, pa je poudaril pomen socialnega dialoga. (mg)

Na fotografiji (od leve proti desni): Egbert Holthuis (Evropska komisija), Evelyn Regner (evropska poslanka), Markus Wieser (predsednik delavske zbornice Spodnje Avstrije), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (vodja oddelka za EU in mednarodno sodelovanje zvezne delavske zbornice), Bettina Heise (direktorica delavske zbornice Spodnje Avstrije), Réne Pfister (poslanec deželnega parlamenta Spodnje Avstrije – strokovnjak za socialno politiko).