Svobodni poklici 4.0: trajnostna preobrazba poklicnih značilnosti

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina EESO Raznolikost Evrope bo gostila dogodek, posvečen svobodnim poklicem in trajnostni preobrazbi poklicnih značilnosti. Cilj tega dogodka je na podlagi novih spoznanj in z mislijo na prihodnost opredeliti svobodne poklice v digitaliziranem svetu.

Glavne teme razprave bodo visoka raven strokovnosti in usposobljenosti, obveznost ravnanja v interesu javnosti v primeru storitev, ki so močno povezane s ključnimi področji zdravja, varnosti, stanovanjske politike, kakovosti življenja itd., strog samonadzor (regulacija poklicev, kodeksi ravnanja, disciplinski ukrepi), osebna odgovornost in neodvisnost pri opravljanju poklica od ekonomskih in drugih interesov.

Razpravo bo odprl predsednik skupine Raznolikost Evrope Arno Metzler. Predstavniki svobodnih poklicev bodo v skladu z manifestom, ki je bil sprejet lani na konferenci svobodnih poklicev v Rimu, predstavili dosedanje dosežke in prihodnje ukrepe pod sloganom Od Rima do Bruslja.

Konference se bodo udeležili številni nacionalni in evropski predstavniki svobodnih poklicev ter zadevnih akademskih krogov, razprava pa bo potekala v okviru treh okroglih miz:

  • Premik s klišeja protekcionizma in prilagoditev opredelitve interesa javnosti spremembam v družbi
  • Ali se z digitalizacijo spreminjajo osnovne človeške potrebe in kako to vpliva na svobodne poklice?
  • Omejevanje kapitalske udeležbe – odveč ali še nikoli tako potrebno? Interesi vlagateljev nasproti poklicnim zahtevam

Dogodek bo 27. novembra v Bruslju od 10.00 do 17.00. (cl)