Tretji sveženj o mobilnosti bi moral upoštevati vse vrste prometa

Novi predlog Komisije mora biti ambicioznejši in upoštevati vse oblike prevoza. Osredotočiti se mora na intermodalnost v tovornem in potniškem prometu. EESO je v mnenju, ki ga je pripravila Giulia Barbucci in je bilo sprejeto na oktobrskem plenarnem zasedanju, podprl tretji sveženj o mobilnosti, ki ga je predstavila Komisija, hkrati pa pozval k ambicioznejšemu projektu.

EESO podpira predlog Komisije kot napredek v smeri trajnostnega prometa v Evropi. „Kljub temu pa spodbujamo Komisijo, naj poleg cestnega prometa obravnava tudi druge vrste prometa,“ je dejala ga. Barbucci. „Za učinkovit razvoj trajnostnega in varnega prometa je treba upoštevati vse vrste prometa. Potrebna je ambicioznejša vizija, ki združuje intermodalnost javnih in zasebnih oblik prevoza, da bi dosegli cilje, povezane z učinkovitostjo, kakovostjo življenja in varnostjo.“

EESO poleg tega poziva Komisijo, naj programu nameni zadostna sredstva, podpira strateške akcijske načrte za varnost v cestnem prometu in ravnanje z akumulatorji ter Komisijo opozarja na morebitne probleme v zvezi s popolno avtomatizacijo vozil in prehodom na električna vozila.

Evropska komisija je maja 2018 objavila tretji sveženj Evropa v gibanju, svoj zadnji prispevek k modernizaciji evropskega prometa. Sveženj je osredotočen na cestni promet, zlasti na promet z osebnimi vozili, z naslednjimi tremi glavnimi elementi: varnostjo, povezljivostjo in avtonomnostjo ter čistim prevozom. (mp)