Nove ideje EESO za izboljšanje gospodarskega upravljanja v EU

EU economic governance

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je oktobra sprejel sveženj mnenj o gospodarskem upravljanju EU, ki snovalcem evropske politike ponuja nove ideje k sedanjim razpravam o poglabljanju ekonomske in monetarne unije (EMU) in naslednjega evropskega semestra.

EESO je v tem svežnju podprl predloge Komisije v zvezi s sprejetjem programa za podporo strukturnim reformam (RSP) in vzpostavitvijo Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (EISF) za proračun v obdobju 2021–2027. Gre za napredek k izboljšanju ekonomskega povezovanja in upravljanja v EU.

Dobro pa bi bilo tudi spremljati socialne učinke strukturnih reform, ki potekajo s pomočjo RSP, in program razširiti na projekte evropskega pomena. Uspeh novega instrumenta bo odvisen od natančne opredelitve številnih vprašanj: opredelitve strukturnih reform, postopkov za njihovo oceno in pogojev za razdeljevanje sredstev.

EESO ima pomisleke glede velikosti EISF, ki morda ne bo zadostoval v primeru pretresov v več kot eni državi članici. Po mnenju EESO bi brezposelnost kot edino merilo za aktivacijo pomoči lahko negativno vplivala na pravočasnost in zmanjšala učinkovitost tega instrumenta.

Druga merila bi lahko napovedala prihajajoče probleme celo hitreje. Na ta način bi lahko zagotovili pomoč še pred velikim pretresom. EESO priporoča, naj se EISF še dodela in preuči, kako bi deloval vseevropski mehanizem zavarovanja.

V zvezi z ekonomsko politiko v letu 2018 v euroobmočju je EESO pozval k pozitivni skupni fiskalni naravnanosti v euroobmočju. Večje naložbe v državah s presežkom so nujne z vidika ekonomske politike. Ustvarjanje ugodnega okolja za poslovne naložbe in inovacije bi morala biti prednostna usmeritev ekonomske politike poleg zmanjšanja negotovosti zaposlitev, revščine in neenakosti. (jk)