40 % proračuna EU bi bilo treba nameniti za varstvo podnebja

EESO se v mnenju o evropskem finančno-podnebnem paktu zavzema za zagotovitev financiranja ukrepov, ki so potrebni za prehod na zeleno gospodarstvo. Po njegovem mnenju bi bilo treba 40 % proračuna EU nameniti za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

„Podnebne spremembe so ena največjih groženj za človeštvo in naš planet. Toda nujnost, da gospodarstvo Evrope postane trajnostno, prinaša tudi priložnosti, ki jih bomo lahko izkoristili, če bomo v Evropi ukrepali skupaj,“ je dejal Rudy de Leeuw.

Vsako leto je treba v EU nameniti 1115 milijard EUR za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Za finančno-podnebni pakt je potreben jasen in predvidljiv evropski politični okvir. Večletni finančni okvir (2021–2027) mora spodbujati trajnostni gospodarski razvoj in visokokakovostna delovna mesta. Sredstva iz proračuna EU, dodeljena za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam, bi bilo treba povečati na 40 %.

Razmisliti bi bilo treba tudi o tem, da bi Evropska investicijska banka postala banka za trajnostni razvoj in bi financirala predvsem energetski prehod, zeleno mobilnost in inovacije. EESO podpira pripravo enotnega sistema klasifikacije EU (taksonomije) za spodbujanje trajnostnih projektov in naložb s čim bolj pozitivnimi okoljskimi in ekonomskimi učinki.

Naložbe, skladne s taksonomijo EU in najvišjimi standardi trajnosti, bi morale prejeti zeleno oznako. Spodbujati je treba krožno gospodarstvo in naložbe v energijsko učinkovite stavbe. Poleg tega bi morale biti v vsakem prostotrgovinskem sporazumu socialne in ekonomske klavzule dopolnjene z zavezanostjo Pariškemu sporazumu.

„Prepričani smo, da bodo dolgoročno na svetovnem trgu obstali samo tisti, ki bodo svoje gospodarstvo preoblikovali v okolju prijazno. Evropejci smo lahko vodilni v teh prizadevanjih.“ (sma)