EESO poziva k hitremu, a postopnemu prehodu na trajnostno gospodarstvo

EU se je, poleg socialnih ciljev, zavezala k prizadevanjem za nizkoogljično gospodarstvo, ki bo bolj gospodarno z viri, in trajnostno. Financiranje teh zavez je ob upoštevanju okoljskih, socialnih in upravljavskih meril ogromen naložbeni zalogaj.

EESO meni, da morajo države članice vzpostaviti skupni evropski okvir za trajnost, da bi finančni sistem lahko podpiral prehod na trajnostno gospodarstvo. Zato odločno podpira Akcijski načrt Komisije za financiranje trajnostne rasti in priporoča njegovo hitro, a postopno izvajanje. Predlagani okvir je pomemben vzvod za ponovno vzpostavitev zaupanja v finančne trge in povezovanje prihrankov s trajnostnimi naložbami v realno gospodarstvo.

EESO sicer priznava ključno vlogo udeležencev na finančnih trgih pri prehodu na trajnostno gospodarstvo, vendar poudarja, da sistem lahko deluje le, če je vanj vključena celotna družba.

Smiselno bi bilo prehod začeti z uvedbo taksonomije EU glede trajnosti in referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika. Taksonomija bi morala biti dinamična in upoštevati poslovno realnost. Končni cilj bi moral biti spodbujanje taksonomije na svetovni ravni in njena vključitev v pravo EU, da bi se enotno in sočasno uporabljala v vseh državah članicah. Uvesti bi bilo treba ukrepe za njeno redno revidiranje in posodabljanje.

EESO se strinja, da je treba najprej opredeliti in uvesti omejeno število področij in zakonskih obveznosti, predvsem okoljske dejavnike, obenem pa pozdravlja uvedbo minimalnih socialnih in upravljavskih jamstev že od vsega začetka. V nadaljevanju bi bilo pomembno razširiti prvotno taksonomijo in zakonske obveznosti na cilje glede socialne trajnosti in upravljanja v prihodnosti.

Na koncu EESO pozdravlja predlagane fiduciarne obveznosti udeležencev na kapitalskih trgih. Tako bodo končni vlagatelji lahko uskladili svoje odločitve glede naložb z lastnimi preferencami glede trajnosti.

Več o tem: ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)