Komisar Stylianides: rescEU je šele prva nadgradnja mehanizma civilne zaščite

EESO je zaradi dramatičnih posledic podnebnih sprememb pozval institucije EU, naj v okviru predloga o rescEU sprejmejo nadaljnje skupne ukrepe in politike za učinkovitejše in uspešnejše odzivanje na nesreče

EESO je evropskemu komisarju 18. oktobra prestavil svoje predloge za

Komisar Stylianides je poudaril pomen mnenja EESO, ki odraža razmišljanja evropskih državljanov, ter dejstvo, da „je novi rescEU šele prva nadgradnja zmogljivosti civilne zaščite EU, ki bo zapolnila vrzel v sedanjem odzivanju na izredne razmere in se osredotočila na preprečevanje. Nacionalnih sistemov ne bo nadomestil, temveč dopolnjeval.“

Strinjal se je, da bi moral predlog predvidevati več kot odzivanje na nesreče. Cilj bi moral biti, da smo nanje pripravljeni.

Po njegovem mnenju je rescEU koristno orodje za povezovanje z Evropejci, saj pošilja sporočilo o evropski solidarnosti.

„Izkušnje zadnjih let so pokazale, da sedanji mehanizem EU na področju civilne zaščite, ki temelji na prostovoljnih prispevkih držav članic, ni dovolj za odzivanje na obsežne izredne razmere“, je dejal poročevalec EESO Dimitris Dimitriadis. „Izobraževati in pripravljati moramo vse generacije, od otrok dalje, da se bodo znale odzivati na takšne razmere.„ “Potrebujemo pa tudi skupni mehanizem za vso Evropo.“

EESO meni, da je treba razviti splošna načela in smernice, na podlagi katerih bi oblikovali splošen, sodoben zakonodajni okvir za sisteme zgodnjega opozarjanja ter za prostovoljno in institucionalizirano vključevanje organov civilne zaščite na vseh ravneh. Določiti je treba tudi stopnje obveznosti za preprečevalne ukrepe v proračunih držav članic. (sma)