EESO Komisiji: digitalizacija mora biti vključujoča

Program za digitalno Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, je korak v pravo smer, saj priznava osrednjo vlogo digitalnih spretnosti in znanj, vendar pa bi moral bolj upoštevati družbena dogajanja. EESO je v mnenju, ki sta ga pripravila Norbert Kluge in Ulrich Samm, sprejeto pa je bilo na oktobrskem plenarnem zasedanju, podprl predlog Komisije in poudaril, da mora biti digitalizacija v Evropi vključujoča, digitalna dividenda pa enakomerno porazdeljena, za kar so potrebni ustrezni ukrepi politike.

„Digitalizacija vpliva na vse ljudi in vsa področja življenja, zato je izjemno pomembno, da imajo lahko od nje koristi vsi državljani EU,“ je dejal g. Kluge in dodal: „Digitalizacija v Evropi mora biti vključujoča. Ljudje ne smejo biti izključeni iz napredka, ki ga prinaša digitalizacija, zaradi dejavnikov, kot so spol, družbeni status, stopnja izobrazbe, splošne in digitalne spretnosti in znanja, poreklo, starost ali invalidnost.“

Digitalno znanje in spretnosti so izjemno pomembni in se v programu priznavajo kot osrednji element. Podjetjem, delavcem in potrošnikom je treba pomagati pri pridobivanju in uporabi osnovne in napredne digitalne tehnologije. Za usposabljanje bi lahko poskrbeli z vozlišči za digitalne inovacije, vzpostavljenimi v regijah. „Odobravamo evropsko oznako odličnosti za vozlišča za digitalne inovacije, s katero bi spodbujali povezovanje in zagotavljali kakovostna napredna digitalna znanja in spretnosti, pa tudi osnovne zmogljivosti,“ je poudaril g. Samm.

Junija 2018 je Evropska komisija predstavila program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027, s katerim naj bi vzpostavili enotni digitalni trg in Evropi zagotovili vodilno vlogo na področju digitalizacije ter povečali njeno gospodarsko moč in konkurenčnost v svetu. (mp)