EESO podpira preskušanje SBBS na trgih, vendar poziva k trdnejšemu okviru za novi finančni instrument

SBBS

Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami (SBBS), lahko povečajo diverzifikacijo portfeljev državnih obveznic bank in drugih finančnih akterjev ter zmanjšajo z njimi povezano tveganje. To lahko pozitivno vpliva na stabilnost in odpornost finančnega sistema ter izboljša povezanost finančnih trgov.

EESO zato podpira zakonodajni predlog Komisije za uvedbo ustreznega okvira, ki bo omogočil tržni razvoj SBBS. Podpira uvedbo in preskušanje SBBS na trgih, vendar hkrati opozarja, da je treba odgovoriti na vrsto odprtih vprašanj v predlogu. 

„Edini način, da ugotovimo, ali se banke in vlagatelji resnično zanimajo za SBBS, je, da jih preskusimo,“ je dejal Daniel Mareels, poročevalec za mnenje na to temo. SBBS bi lahko pomagali dodatno oslabiti tesno povezavo med bankami in njihovimi matičnimi državami. EESO že od zadnje finančne krize poziva k nadaljnjim ukrepom za dosego tega cilja.

Vendar pa bo nujno zagotoviti, da bo predlagani okvir jasen, učinkovit in uspešen. EESO se strinja z mnogimi vidiki predloga, glede nekaterih pa meni, da jih je treba okrepiti: ESMA bo na primer morala izvajati strožji in zgodnejši nadzor, če naj bi subjekti za posebne namene smeli sami potrjevati sestavo osnovnih portfeljev SBBS.

Obravnavati je treba tudi vrsto odprtih vprašanj, med drugimi vprašanje, ali bi bili SBBS učinkoviti v vseh razmerah. Dodatno bo treba razmisliti tudi o vprašanju, ali naj bodo SBBS na voljo zasebnim varčevalcem in potrošnikom.

Predlagani okvir bi bilo treba naprej razvijati v tesnem dialogu z vsemi zainteresiranimi stranmi. (jk)